OTİZM TEDAVİSİ

Otizm tedavi edilebilir bir durum mudur?

Otizm tek bir hastalıktan çok bir çok hastalığın yol açtığı bir son tablodur. Otizm tablosunun ciddiyetini hafif-orta ve ağır olarak sınıflandırıyoruz. Otizm tedavisine çocuğun vereceği karşılığı belirleyen en değerli iki faktör hastalığın ciddiyeti ve çocuğun yaşıdır. Küçük yaşta yakalanan ve hafif-orta olarak sınıflandırdığımız kümelerde gerçek yaklaşımla kıymetli derecede muvaffakiyet elde etmek mümkündür.

Otizm tedavisi nasıl bir uygulamadır?

Otizm tedavisi eğitim ve ilaç tedavilerinin birleşiminden oluşur. Her çocukta farklı protokoller izlemek gerekir.

Otizm tedavisinde eğitim almak koşul mıdır?

Otizmde tedavi edici özelliği bulunan en faal metotlardan biri özel eğitimdir. Bu özel eğitimin illa ki bir kurumda uygulanmasında gerek yoktur. Bilhassa küçük yaşta ve hafif ciddiyette olgularda konut odaklı oyun terapileri çok başarılı olabilmektedir. Şayet aile ahengi sağlanırsa oyun terapisiyle çocuklarda 6-9 ay içinde otizm tablosu ortadan kaldırılabilir. Daha ağır kümelerde ağır eğitim ve davranışsal sistemler yararlı olmaktadır.

Otizmde tedaviye başlamak için en ülkü yaş nedir.Geç kalanlar için neler yapılabilir?

Otizmli çocukların 2.5 yaşından evvel tanınıp otizm tedavisine alınması muvaffakiyet oranlarını çok yükseltmektedir. Şayet geç kalındıysa ikinci hudut 6 yaştır. Bu yaştan evvel bilhassa immün-modülasyon metotları bazen dramatik sonuçlar vermektedir. Çok geç kalınan olgularda, daha doğrusu uygulanan metotlara karşın muvaffakiyet elde edememiş olgular kliniğimize başvurduğunda farmakoterapiye taraf verecek bir ip ucu yakalamak muvaffakiyet bahtı doğurabilir.

Otizmli çocuğun tedavisinde yardımcı ipuçları nelerdir?

Çocuğun otizm tablosunda neden girdiğini anlamamıza yardımcı olan bulgulara ipuçları diyoruz. Örneğin baş çevresi…

  • Baş etrafı büyük olan ile küçük olan iki çocukta farklı nedenler düşünmek gerekir.
  • Geçirilmiş nöbet hikayesi…
  • Otistik gerileme hikayesi…
  • Barsak problemleri ve allerji geçmişi…
  • Ailede emsal olguların olması…
  • Babanın çocukluğundaki gelişimsel özellikleri…

Baş etrafı neden bu kadar üzerinde durulan bir bahis?

Otizm tedavisinde öncelikle neyin zıt gittiğini anlamaya çalışmak gerekiyor. Baş etrafı büyük olan bir çocukta mTOR aktivitesinde artış düşünürken, küçük baş etrafı olan bir olguda beyin gelişimsel faktörü, BDNF, eksikliği akla gelmelidir.

Genetik hastalıkların varlığı otizm tedavisini nasıl etkiliyor?

Genetik hastalıklara bağlı otizmde çocuğun morfolojik diğer özellikleri dikkat çekmelidir. Bu olgularda otizm tedavisinin mental kapasiteyi artırmaya yönelik olarak planlanması gerekir.

Barsak sorunları otizmin nedeni olabilir mi? Tedavide bunu göz önüne almak gerekiyor mu?

Otizmli birtakım olgularda bilhassa GAPS stili diyetlerin davranışsal güzelleşmeye yol açtığını fark ediyoruz. Hastalarımız bu diyet tedavilerinden yarar görüyorlar. Her olgu için geçerli bir durum olarak kabul edilmemeli. Otizmli çocukların barsak florasında sıkıntılar olduğunu biliyoruz. Bu bozulmuş floranın epigenetik ve nörotransmitter seviyesinde tesirleri oluyor. Ancak yalnızca diyetle otizmin tedavi edildiği hastamız olmadı.

Ağır metallerin atılması otizm tedavisinde uygulanabilir mi?

Ağır metallere gebelikte maruziyetin otizmle ilişkilendirildiğini biliyoruz. Ama 2 yaşından sonra bu ağır metallerin atılmasının tesirli olduğuna dair bir delil yok. Aslında son vakitlerde ağır metal modasının geçtiğini fark ediyoruz. Daha az hastamız şelasyon tedavisi uygulanmış olarak başvuruyor.

İmmun-Modülasyon tedavisi ile otizm tedavisi nedir?

Bilimsel ispatlar otizmin beynin iltihabi bir durumu olabileceğini desteklemeye devam ediyor. Bilhassa mikroglia denilen beyindeki iltihap hücrelerinin çok aktivitesi bilinen bir durum. Otizm kadar artan bir öbür hastalığın da allerjik rahatsızlıklar olduğu da bir öteki gerçek. Lakin her olgu için bunu sav etmek yanlış olur. Kâfi ipucu olan olgularda çok yararlı olabiliyor.

Otizm tedavisinde EEG’nin yeri var mıdır?

EEG yi bir ipucu üzere düşünmek lazım . Şayet bir çocuğun EEG’sinde bulgu saptarsanız bir çok tedavi seçeneği talihi doğuyor.

Otizm tedavisini nereden öğreniyorsunuz?

Otizm tedavisinin her tarafını anlatan bir kitap maalesef yok. Her muharrir kendi bakış açısıyla olaya yaklaşıyor. Her doktor farklı tedaviler uyguluyor. Kendi pratiğimin dahi her geçen gün farklılaştığını hissediyorum. Şu an en değerli rehberimiz ve motivasyon faktörümüz yarar ettiğimiz hastalarımız.

Başa dön tuşu