Orta Kulak Kireçlenmesi

Orta kulak kireçlenmesi olarak ta bilinen otoskleroz hastalığı işitme kaybının sık görülen nedenlerinden birisidir. Genetik geçişli bir hastalık olan otoskleroz birkaç nesil atlayarak da ortaya çıkabilir.

İşitmenin birinci basamağı ses dalgalarının dış kulak kanalı boyunca kulak zarına ulaşarak zarı titreştirmesidir. Bu titreşim orta kulakta yer alan çekiç, örs ve üzengi ismi verilen minik kemikçikler vasıtası ile iç kulak sıvılarına aktarılır. Burada bulunan hudut uçlarında elektrik gücüne dönüştürülen ses dalgaları işitme sonu ile beyindeki işitme merkezlerine iletilerek işitme sağlanır.

Ses dalgalarının dış ve orta kulak boyunca iç kulak sıvılarına aktarılması sürecinde gerçekleşen sorunlar “iletim tipi işitme kaybına” neden olurlar. Bu tip kayıplarda iç kulaktaki işitme organları sağlamdır lakin ses dalgaları bu organlara ulaşamamaktadır. İç kulak ve işitme hududundan kaynaklanan işitme kayıplarına ise “sensörinöral tip işitme kaybı” ismi verilir. İç kulağı da etkileyebilen bir hastalık olan otosklerozda çoklukla her iki tip kayıp bir ortada görülmektedir. Bu tip işitme kayıpları ise “mikst tip işitme kaybı” olarak isimlendirilmektedir.

OTOSKLEROZA BAĞLI İŞİTME KAYBI

Otoskleroz hastalığında iç kulak işitme organlarını barındıran kemik yapıda odaklar halinde süngerimsi görünümlü yeni kemik oluşumları meydana gelmektedir.

Bu değişiklikler iç kulaktaki işitme organlarını etkilediğinde “koklear otoskleroz” ismi verilen hudut tipi işitme kayıpları oluşmaktadır.

Hastalığın en sık izlendiği yer ise üzengi kemiğinin ses dalgası titreşimlerini iç kulağa ilettiği taban kısmının yerleştiği oval pencere ismi verilen bölgedir. Buradaki otoskleroz odağı üzengi (stapes) kemiğinin titreşimini engelleyerek ses dalgasının iç kulağa iletimini bozmakta ve sonuç olarak iletim tipi işitme kaybı oluşmaktadır.

Otosklerozda meydana gelen işitme kaybının tipi ve derecesi üzengi kemiğinin tutulma (hareketinin kısıtlanma) ölçüsüne ve iç kulaktaki işitme organlarının hastalıktan etkilenme ölçüsüne bağlı olarak değişmektedir.

OTOSKLEROZ TEDAVİSİ

Tıbbi Tedavi: Bilhassa genç yaşlarda saptanan ve süratle ilerleyen hastalıklarda işitme kaybındaki ilerlemeyi yavaşlatmak için birtakım tedaviler kullanılmaktadır. Fakat otosklerozun tıbbi tedavisi yoktur.

Cerrahi Tedavi: “Stapedektomi” ameliyatı ile hareketi kısıtlanan üzengi (stapes) kemiği çıkartılarak yerine ses dalgalarını iç kulağa iletecek bir protez konulmaktadır. Lokal ya da genel anestezi altında yapılabilen bu ameliyat ile sonuçlar alınmakta hastaların büyük çoğunluğunda iletim tipi işitme kaybı tamama yakın düzeltilebilmektedir. Çok hafif iletim tipi işitme kaybı olan yahut iç kulak işitme organlarının önemli oranda etkilendiği ileri derecede hudut tipi işitme kaybı olan hastalarda ameliyat önerilmemektedir. Bunu dışındaki tüm otoskleroz hastalarında ameliyata mahzur önemli bir sıhhat sorunu olmadıkça stapedektomi ameliyatı öneriliebilmektedir.

Ameliyattan sonra birkaç gün baş dönmesi olabilmektedir. Ameliyat sonunda kulak içersine yerleştirilen cerrahi süngerler 7-10 günde alınmakta hastalar bu mühlet sonunda olağan hayatlarına dönebilmektedir.

Başa dön tuşu