MENİERE HASTALIĞI

MENİERE HASTALIĞI NEDİR

Meniere hastalığı nöbetler halinde gelen şiddetli baş dönmesi, kulak çınlaması, değişken işitme kayıpları ve kulakta dolgunluk hissi ile seyreden bir hastalıktır. Vertigo yapan hastalıklardan birisidir. Hastalığın başlangıcı ekseriyetle ani başlayan çok şiddetli bir baş dönmesi ile olur. Bu baş dönmesi yaklaşık 20-30 dakika kadar şiddetli devam eder. Bu sırada ekseriyetle baş dönmesinin tesiri ile mide bulantısı ve kusma hastalığa eşlik eder. Hastalar bu sırada kulaklarında bir basınç ve çınlama hissedebilirler. Yaklaşık yarım saat sonra hastaların baş dönmesi geçer. Ancak dengesizlik hissi bütün gün devam edebilir. Birinci nöbet sonrası hasta büsbütün olağana döner. Baş dönmesi geçer, işitme kaybı düzelir. Bir sonraki nöbetin ne vakit geleceği belirli değildir. Bu birkaç gün, birkaç ay ya da birkaç yıl sonra olabilir. Vakitle nöbetlerin sayısı artarken, sıklığı da artmaya başlar. Hatta kimi hastalarda her gün baş dönmesi nöbetleri görülebilir. Hastalığın tekrarlaması ile birlikte başlangıçta düzelen işitme kayıpları kalıcı olmaya başlar.

Meniere hastalığı her yaşta görülebilmekle birlikte sıklıkla 40 yaş civarında görülür. Bayanlarda erkeklere nazaran biraz daha sıktır. Toplumda her 1000 bireyden yaklaşık 2 sinde görülür. Hastalık başlangıçta tek taraflı iken yıllar içerisinde iki taraflı olabilir.

MENİERE HASTALIĞININ SEBEBİ NEDİR

Meniere hastalığının tam olarak sebebi bilinmemektedir. Lakin Meniere hastalığının nasıl olduğu konusunda birtakım deliller mevcuttur. İç kulakta İstikrar organının içindeki sıvının basıncının artması hastalığın ana nedeni olarak kabul edilmektedir. Başlangıçta bu basınç artışı ve iç kulak zar duvarındaki yırtılmalar hasar bırakmadan güzelleşirken bir müddet sonra tekrarlayan nöbetler sonucunda kalıcı hasar oluşmaktadır. Son yıllarda Meniere Hastalığının oluşmasında otoimmüniteninde önemli rol oynadığı düşünülmektedir.

MENİERE HASTALIĞINDA TEŞHİS NASIL KONULUR

Meniere hastalığının teşhisini koyduracak tek bir test ya da laboratuvar çalışması yoktur. Meniere hastalığının teşhisinde en kıymetli mevzu tipik klinik bulguların varlığıdır. Daha sonra şu testlere başvurulur:

İşitme testi: Meniere li hastalarda başlangıçta kalın sesleri tutan hafif bir işitme kaybı tespit edilirken vakitle her frekansı tutan orta derece işitme kayıpları görülür.

Videonistagmografi: istikrar organının işlevi hakkında çok önemli bilgiler vermesinin yanında öteki kimi hastalıkların ayırıcı teşhisinde da yardımcı olur. Hastalıklı kulağın tespitinde kıymetli bilgiler sağlar.

VEMP testi: utrikül ve sakkül işlevleri hakkında bilgi verir.

vHİT test: yarım daire kanallarının işlevleri hakkında bilgi verir.

Gerektiğinde MR ile radyolojik inceleme yapılabilir.

Hekim baş dönmesinin karakteristik özellikleri ve istikrar testleri sonucunda elde ettiği dataları kıymetlendirerek emsal klinik tabloya neden olabilecek başka hastalıkları ekarte eder ve hastalığın teşhisini koyar.

MENİERE HASTALIĞI NASIL TEDAVİ EDİLİR

Meniere hastalığında tedavi iki gayeye yöneliktir. Birincisi baş dönmesi atakları sırasında uygulanan tedavi ile atağın en süratli halde sonlanmasını sağlamaktır. İkincisi ise atak sonrası periyotta yeni atakları önlemeye çalışmaktır.

Başa dön tuşu