Kulakta Sıvı Toplanması

  • Kulakta Sıvı Toplanması

Akut enfeksiyon bulguları olmaksızın sağlam kulak zarı ardında orta kulak boşluğunda sıvı toplanması ile karakterize bir klinik tablodur. Bu hastalarda ateş kızarıklık ve şiddetli kulak ağrısı üzere bulgular görülmez. Kulaktaki sıvı ekseriyetle akut bir orta kulak iltihabını takiben ortaya çıkar. İltihabın yarattığı tesirle ekseriyetle östaki borusunda bir tıkanma meydana gelir. Orta kulakta vakitle bir negative basınç ortaya çıkar. Bir müddet sonra orta kulak mukozası salgı salgılayan bir değişime uğrayarak kulaktaki sıvının kalıcı olmasına neden olur. Orta kulak enfeksiyonları dışında barotravma, nazofarinks kanserleri, radyoterapi ve allerjide kulakta sıvı toplanmasına neden olabilir. Bilhassa erişkinlerde tek taraflı kulakta sıvı toplanması durumu olduğunda hastada bir nazofarinks tümörünün varlığı kesinlikle ekarte edilmelidir.

Orta kulakta sıvı toplanması çocukluk çağının en sık hastalıklarından biridir. Bunun nedenide östaki borusunun küçük çocuklarda yer düzlemine daha parallel olmasıdır. Ana okulu ve kreş ortamında bulunan çocuklar daha fazla risk altındadır. Sigara içen ailelerin çocuklarında kulakta sıvı toplanması daha sık rastlanılan bir durumdur. Çocuklarda geniz etinin bulunması, geniz etinin mikroorganizmalar için bir rezervuar misyonu görmesi nedeni ile kulakta sıvı toplanması için bir risk faktörüdür. Orta kulaktaki sıvı incelendiğinde sıklıkla üretilen mikroorganizmalar tıpkı akut orta kulak iltihaplarında olduğu üzere S. Pneumonia, H. İnfluenza ve M. Catarrhalis dir.

  • ORTA KULAKTA SIVI TOPLANMASINDA TEŞHİS NASIL KONULUR?

Hasta çocuklarda ekseriyetle ateş ve şiddetli kulak ağrısı izlenmez. Çocuklarda ekseriyetle bir huzursuzluk hali vardır. Bu çocuklar ellerini daima olarak kulaklarına götürürler. Hastalarda hafif derecede bir işitme kaybı kelam bahsidir. Muayenede kulak zarı matlaşmış ve dışarı gerçek bombeleşmiş olarak görülür. Vakit içerisinde kulak zarında çökme başlar. Yapılan timpanometri testinde orta kulakta negatif basınç izlenir ve akustik refleksler alınamaz. İşitme testinde iletim tipi işitme kaybı gözlenir.

  • KULAKTA SIVI TOPLANMASINDA DOĞAL SEYİR NASILDIR?

Kulaktaki sıvı ekseriyetle 3 ay içerisinde resen yok olur. Fakat hastaların % 10-20 sinde sıvı kalıcı olabilir. Bu durumda vakitle negatif basıncın tesiri ile kulak zarında çökme başlar. Yıllar içerisinde kulak zarı orta kulak duvarına yapışır hale gelir. Kulak kemikçiklerinde erimeler olur. Birtakım hastalarda kolesteatom dediğimiz hastalık gelişebilir.

  • KULAKTA SIVI TOPLANMASI NASIL TEDAVİ EDİLİR?

İlaç Tedavisi
İlaç tedavisi birinci tercih edilecek tedavi tekniğidir. Bu hedefle sıklıkla kullanılan ilaçlar antibiyotikler, dekonjestanlar, antihistaminikler, steroidler ve aşılardır.

Antibiyotikler: orta kulakta sıvı toplanmasının ilaç tedavisinde en sık kullanılan ilaç antibiyotiklerdir. Antibiyotik kullanımının ne müddet ile olması gerektiği ise üzerinde fikir birliği olan bir mevzu değildir. Bir çok doktor antibiyotiği 1 ay müddet ile en az iki kere on günlük uygulama biçiminde kullanmayı tercih etmektedir. Bu gayeyle en sık kullanılan antibiyotikler; amoksisilin-klavulonik asit, sefalosporinler, co-trimaksazol ve makrolidlerdir.
Dekonjestanlar: aktiflikleri bilimsel olarak kanıtlanmış değildir. Lakin bir çok doktor topikal dekonjestanları kısa periyodik olarak (4-5 gün)antibiyotik ile birlikte kullanmayı tercih etmektedir. Kimi doktorlar ise daha uzun vadeli ağızdan alınan sistemik dekonjestan kullanabilmektedir.
Steroidler: sistemik olarak kullanılan steroidler kısa devirde sıvının kaybolmasına yardımcı olsalarda uzun devirde sıvı tekrar oluşmaktadır. Yan tesirleri göz önüne alındığında steroid kullanımı sakıncalı bulunmaktadır. Lakin nazal yolla topikal steroidler kullanılabilir. Lakin aktiflikleri kanıtlanabilmiş değildir.
Antihistaminikler: altta yatan bir allerji kelam konusu olmadıkça antihistaminik kullanımı gerçek bir seçenek değildir.
Aşılar: son yıllarda yapılan çalışmalar pnömokok ve H. İnfluenza aşılarının tekrarlayan orta kulak enfeksiyonlarında ve efüzyonlu otitis mediada hastalığın oluşmasında ve tedavisinde olumlu katkıları olduğunu göstermektedir.
Cerrahi Tedavi
Üç aydan daha uzun müddet ilaç tedavisi ile düzelmeyen sıvı toplanmalarında cerrahi tedavi gündeme gelir. Cerrahi tedavide uygulanan sistem kulak zarına ventilasyon tüpü takılmasıdır. Buradaki emel orta kulağın havalanmasını sağlayarak kısır döngüyü kırmaktır. Kulaktaki sıvı toplanmaları ekseriyetle ventilasyon tatbikine uygun karşılık verir. Fakat birtakım olgularda ventilaston tüpü bir kaç defa takılmak zorunda kalınabilir. Birtakım olgularda ise ventilasyon tüpüne karşın hastalık seyri devam edebilir. Bu durumda timpanomastoidektomi biçiminde daha büyük cerrahilere ihtiyaç olabilir.
Kimi durumlarda ventilasyon tüpü uygulaması daha erken periyotta gündeme gelebilir.

Bu durumlar;

  • Tekrarlayan orta kulak iltihabı varlığı
  • Kulak zarında çökme oluşması
  • İşitme kaybının 35 dB den çok olması
  • İç kulak tipi işitme kaybı gelişmesi

Takılan ventilasyon tüpleri, tüpün tipine bağlı olarak 6-12 ay civarında kalırlar. Bu müddet içerisinde hastaların kulaklarını sudan müdafaaları gerekir. Kulak güzelleştiğinde tüp ekseriyetle tabiatıyla atılır ve rastgele bir sürece gerek kalmaz. Kulak zarındaki delikde kısa müddette zaten kapanır.

Çok ender olarak tüp atıldıktan sonra kulak zarındaki delik iyileşmeyebilir. Bu durumda cerrahi olarak deliğin kapatılması gerekebilir.

Başa dön tuşu