Kan Dolaşımı

Kalp tek bir organ olmasına karşın iki farklı pompa (sağ kalp ve sol kalp) üzere çalışmaktadır. Bedenin tüm organlarından gelen ve oksijeni az olan kirli kan ana toplardamarlar ile sağ kulakçığa dökülür, buradan üçlü kapak aracılığı ile sağ karıncığa geçer.
Sağ karıncık kirli kanı akciğer atardamarı aracılığı ile akciğerlere pompalar. Akciğerlere gelen kan oksijenden zenginleşerek temizlenmiş olur. Pak kan, akciğer toplardamarları ile sol kulakçığa döner (sağ kalp fonksiyonu = küçük kan deveranı = akciğer dolaşımı).
Sol kulakçıktaki pak kan ikili kapak aracılığı ile sol karıncığa geçer. Sol karıncığa gelen pak kan aort aracılığı ile tüm organlara pompalanır. Bedenin bütün organlarındaki gaz değişimi sonrasında oksijeni az olan kirli kan ana toplardamarlar ile sağ kulakçığa gelir (sol kalp fonksiyonu = büyük kan sirkülasyonu = sistemik dolaşım).

Vücuttaki kan akışı
Kalpten çıkan aort bedendeki en büyük atardamardır. Aort beynimizi ve kollarımızı besleyen atardamarları üç kol formunda verdikten sonra göğüs boşluğundan aşağı, karnımıza hakikat iner. Burada sağ ve sol bacağımızı besleyen iki ana atardamara bölünür. Bu damarlar organları ve kasları besleyen atardamarlara bölünerek çapları giderek azalır. Kapiller atardamarlar bedenimizin en uç bölgelerindeki en ince damarlardır ve hücrelerin oksijenlenmesini sağlarlar.
Hücreler tarafından açığa çıkarılan karbondioksit ve atık eserler kapiller toplardamarlar vasıtasıyla daha büyük toplardamarlara aktarılır. Beyin ve kollardan gelen toplardamarlar birleşerek üst ana toplardamarı, bedenimizin öbür bölgelerinden gelen toplardamarlar birleşerek alt ana toplardamarı oluşturur ve kirli kan sağ kulakçığa gelir. Kanın daha sonraki gidiş yolu üstte kalbin çalışması kısmında anlatıldığı halde olur.

Başa dön tuşu