İşitme Azlığı

İşitme nasıl olur ?
Kulak, dış, orta ve iç olmak üzere üç kısma ayrılır. Her kısım kendi içinde, işitmemiz için gerekli işlemleri
yapar.

Dış kulak, kulak kepçesi ve dış kulak yolundan meydana gelir. Bu yapılar sesi toplar ve kulak zarına
yönlendirir.

Orta kulak, dış ve iç kulak ortasında yer alır; kulak zarı ve kulak kemikçiklerini içerir. Ses titreşimlerini iç
kulağa iletir. Bunu yaparken tıpkı bir transformatör üzere çalışır, dış kulak yolundaki ses titreşimlerini, iç
kulaktaki sıvıya aktararak, sıvı dalgalarına dönüştürür.

İç kulak, sıvı içerisinde bulunan mikroskopik işitme sonu uçlarını ihtiva eder. Sıvı hareketleri, bu çok ince
hudut uçlarını uyarırlar. İkazlar, sonuçta, ses gücünün yorumlandığı yer olan beyefendisine iletirler.

İşitme Azlığı Tipleri Nelerdir ?
Dış ve orta kulak sesi iletir, transforme eder; iç kulak ise algılar. Dış ve orta kulakta bir rahatsızlık olduğu
vakit, iletim tipi işitme kaybı gelişir. İç kulaktaki bir rahatsızlıkta, hudut tipi (sensörinöral) işitme kaybı
ortaya çıkar. Hem dış ve orta kulak hem de iç kulaktaki rahatsızlık birlikte ise karışık ( Mixt) tip işitme
kaybı oluşur.
İletim Tipi İşitme Kaybı : İletim tipi işitme kaybı, dış kulak yolunun kapanması, kulak zarında delik
oluşması, orta kulak enfeksiyonları yahut orta kulak kemikçiklerinin rahatsızlıklarında oluşabilir. Bu tip bir
işitme azlığı ekseriyetle düzeltilebilir niteliktedir.

İletim tipi işitme kaybı olan kimse, güya kulakları dolu yahut tıkanıkmış üzere hisseder. Kendi sesi kulağına
kuvvetli geldiği için, sıklıkla yavaş ve muhakkak bir tonda konuşur. Genelde kalabalık ortamlarda daha iyi
duyar. Patlamış mısır üzere hışırtı hışırtı çıkartan yiyecekleri yerken, sesler kulağına çok yansır ve
konuşmaları anlamak için çiğnemesini durdurma muhtaçlığı hissedebilir. Bu tip bir işitme kaybında kişi,
telefonda rahatça konuşabilir. Neyse ki iletim tipi işitme kaybına sahip insan, bu rahatsızlığından dolayı
hiçbir vakit tam sağır olmaz. Uygun bir operasyon veye işitme aygıtı ile her vakit duyması
sağlanabilir.

Sinir Tipi ( Sensörinöral ) İşitme Kaybı: Bu tip işitme kaybı, iç kulak dolanımının bozulması yahut sıvı
basıncının yükselmesi yahut hudut iletimindeki bozukluklardan meydana gelir. En sık sebebi, yaşlanma
ile hudut uçlarında olan değişikliklerdir. Bu tip işitme kaybı düzeltilemez, ancak nadiren sağırlığa yol açar.
Hudut tipi işitme kayıplı hasta, etrafında söylenenleri duyduğunu ancak anlayamadığını söyleyebilir. Ses
şiddetinin artması, yalnızca başının karışmasına yol açar.Konuşmayı duyabilir lakin net algılayamaz.
Sessiz ortamlarda daha net duyar lakin telefonda konuşulanları duymakta zorlanır. Pes sesleri, tiz
seslerden daha rahat algılar, bu yüzden bir erkeğin dediklerini, sesi ince bir bayanın dediklerinden daha
anlaşılır bulabilir. Zil sesini yahut başka odada çalan telefon sesini duyamayabilir. Telefon ve zil seslerini
buna nazaran ayarlamak gerekir.

Bir Kulakta İşitme Kaybı: Bir kulakta oluşan işitme kaybı, kişinin, sesin geldiği istikameti tayin etmesine engel
olur. Rahatsız olan kulak tarafından konuşulduğunda yahut akustiğin yeterli olmadığı yerlerde duymakta
zorlanır.

Rehabilitasyon: İşitme kaybının sebebini, derecesini anlamak için kişinin, bu işle uğraşan bir kulak,
burun, boğaz doktoru ve bir odyolog tarafından işitme testleri yapılarak kıymetlendirilmesi lazımdır.

Tedavi seçeneği, kimi eksikliklerin giderilmesi, önleyici önlemler, ilaç, cerrahi yahut bunların birleşimiyle
olabilir.
İşitme kaybı olan her kişinin kâfi rehabilitasyona muhtaçlığı vardır.

İyi bir rehabilitasyon programı, dudaktan okumayı, işitme eğitimini, konuşma eğitimi, ve geliştirmesini,
içerebilir.
Bütün bunlar bir kişi için uygulanmayabilir. Herkes gerekli olduğu kadarını alarak yardım görür. Bu
teknikler yabana atılmamalıdır, yardımı, varsayım edilenden çok fazla olabilir.

Başa dön tuşu