Fibromiyalji Tedavisi

Fibromiyalji tedavisinden evvel, fibromiyalji nedir sorusunu cevaplayalım. Fibromiyalji (Miyofasyal Ağrı Sendromu) ; bir yahut birdendaha fazla kas kümesini etkileyen ve tetik nokta (trigger point) olarak isimlendirilen hassas noktalarla karakterize bir hastalıktır. Bedendeki tüm kaslarda görülebilir. Fakat sıklıkla boyun-omuz-sırt kavşağında ağrıya neden olur. Kaslarda gerginlik, eklemlerde kısıtlılık, uyuşma, karıncalanma üzere şikayetler ağrıya eşlik edebilir. Hastalar çoklukla günlük aktiviteler sırasında yorgunluk ve güçsüzlükten yakınırlar. Yataktan yorgun kalktıklarını söz ederler. Tabloya uykusuzluk ve depresyon eşlik edebilir.

Günümüzde, ağrı şikayeti ile doktora başvuran hastaların neredeyse yarısında Miyofasyal Ağrı Sendromu (Fibromiyalji) saptanmaktadır. Nedenleri; duruş bozukluğu, ruhsal gerginlik, gerilim, daima masa başı çalışma ve bilgisayar kullanımıdır. Ömür ve iş kalitesini önemli derecede bozan fibromiyalji, ‘çağın hastalığı’ olarak isimlendirilmektedir.

Fibromiyalji tedavisi, çok istikametli (multidisipliner) bir tıbbi yaklaşım gerektirir. Zira bu hastalıklar, kronikleşme eğilimindedir ve günlük hayat ve iş kalitesini önemli derecede düşürür. Konservatif metotlarla, girişimsel ağrı tedavileri birlikte yürütülmeli, gereksinimi olan hastalara kesinlikle psikiyatrik takviye verilmelidir.

KONSERVATİF TEDAVİLER :Tedavinin ana prensibi hasta eğitimidir. Hastalara,sağlıklı bir kas/iskelet yapısı ve duruş bozukluğunun giderilmesi için yapılması ve kaçınılması gereken davranışlar öğretilmeli, her hasta için özel bir idman programı hazırlanmalıdır.

PSİKİYATRİK TAKVİYE :Ruhsal gerginlik ve gerilimi olan hastalarda, ilaç (ve/veya) psikoterapi gereksinimi epeyce sık görülmektedir. Fibromiyalji tedavisinde bu takviye, tedavinin kıymetli bir kesimidir.

GİRİŞİMSEL AĞRI TEDAVİLERİ :Kliniğimizde bu hedefle uygulanan yollar, tetik nokta enjeksiyonuı ve kas enjeksiyonlarıdır. (bkz.boyun düzleşmesi tedavisi)

TETİK NOKTA ENJEKSİYONU

Fibromiyalji tedavisinde uyguladığımız tetik nokta enjeksiyonu, ağrının toplandığı hassas noktaya (tetik nokta), bir ilaçkombinasyonu (steroid, lokal anestezik,hipertonik NaCl) verilmesi sürecidir. Gaye, o noktadaki ödemi ve enflamasyonu azaltmak ve kasın gevşemesini sağlamaktır. Süreç öncesinde önemli bir hazırlığa gerek yoktur.

Başa dön tuşu