DALMA NÖBETLERİ, ÇOCUĞUNUZUN GELECEĞİNİZİ ELİNDEN ALMASIN

Epilepsi (sara) hastalığı nedir, kaç cins epilepsi vardır?

Çocuklarda dikkat dağınıklığıyla karıştırılıp eğitim sorununa neden olan değerli bir rahatsızlıktır.

Beyin hücrelerinin tekrarlayan olağandışı elektriksel deşarjları sonucu ortaya çıkar ve 40’ın üzerinde

epileptik nöbet tipi vardır.

Dalma nöbetleri

Sara dendiğinde herkesin düzgün bildiği tüm bedende kasılma ve titremenin ve şuur kaybının gözlendiği

büyük nöbetlerin yanı sıra epileptik nöbet olduğu fark edilemeyen nöbet tipleri vardır. Absans

epilepsi öteki ismiyle küçük nöbet/dalma nöbetleri işte bunlardan biridir ve sıklıkla atlanır ve dikkat

dağınıklığı zannedilir. Eğitimine pürüz olması nedeniyle tanınması hayli kıymetlidir. Çoğu

öğretmenler tarafından fark edilir.

Belirtileri nelerdir?

En sık 6-7 yaş kız çocuklarında görülen bu epilepsi cinsinde nöbetin başlangıcı ve sonlanması süratlidir;

günde yüzlerce kere olabilir. Çocuk 10-30 saniye hayal alemine dalmış üzere boş bakar. Heykel gibi

donuklaşma, hareketsizlik, seslenince karşılık vermeme, etrafında olanların farkına varmama, göz

kapaklarında ritmik titreşimler, başta hafif öne eğilme, ağız etrafı ve yüzde seğirmeler, %10’unda

kasılma ve titreme de olabilir. Tüm beyne yayılan bir epilepsi olduğundan şuur kaybı da olur ve çocuk

olanları hatırlamaz. Çocukta baş karışıklığına neden olur. Sonrasında dalma sırasında yaptığı işe

devam edebilir. Örneğin bardağa su doldururken nöbet olursa, bardak dolduğu halde halen

doldurmaya devam edebilir. Cümlenin başını duyup nöbet anındakini duyamadığı için davranış

bozukluğu zannedilebilir. Defterdeki yazım kopuklukları ve yazım yanılgıları öğretmen ve aileler için

uyarıcı olmalıdır. Elinden ansızın kalem düşebilir. Dikkat eksikliği, sorun çözme ve planlama kusuru

olabilir.

Tanı ve tedavi

Bu nöbetler birden fazla vakit tanınmadıkları için nöbetler başladıktan aylar hatta yıllar sonra doktora

getirilirler. Dikkat dağınıklığı tanısı ile sıklıkla da Çocuk Psikiyatrisine başvururlar. Tanınma güçlüğü

olan bu nöbetler öğrenmeyi maniler ve okul başarısı düşer. Öğretmenler dalgınlık, dersi dinlememe

veya elden apansız kalem düşmesi üzere belirtiler açısından uyarılmalıdır. Tanısı son derece kolay

biçimde, elektroensefalografi (EEG) ile konur. Tedaviye karşılık da son derece yüksektir.

Başa dön tuşu