Çocuklarda Uyku Bozuklukları

Uyku, hayat mühletinin 1/3’ünün geçtiği, organizmada kendine mahsus aktivitelerin oluştuğu bir süreçtir. Uyku, etraf ile algısal ilişkinin kesilmesi ve etrafa cevapsızlıktır.

Uyku bozuklukları tüm yaş kümeleri ortasında çok sık görülür. Sağlıklı çocuklar ortasında görülme sıklığı %20-30 oranındadır. Uyku bozuklukları her yaşta kişinin günlük fonksiyonelliğini, dikkat ve öğrenme maharetlerini bariz olarak bozabilen meselelerdir.

Üç formda görülebilir:

  1. Güçlükle uykuya dalarlar yahut uykuyu başlatamazlar.
  2. Uykuyu devam ettirmede sorun yaşanır, uyku sırasında çok hareketlenmeler, huzursuzluk, ağlama, uykuda konuşma, bacak krampları üzere davranışlar stantlar.
  3. Uyku mühleti yahut randımanı yetersizse gündüz uyuklamalar başlar.

Uyku bozuklukları nedenlerinin başında en sık teneffüs sorunları gelir. Erken doğan bebeklerde ve olağan yeni doğanlarda 10 saniye ve daha üzerinde apne denilen soluk tutmalar görülebilir. Birinci 3 ayda kesintisiz uyku devirleri 3-4 saat iken 6. aydan itibaren bilhassa gecelere hakikat kayan 6 saatlik kesintisiz uykular başlar. 1 yaş civarında gündüz saatlerinde 2 sefer uyunurken, 2 yaşa yanlışsız, yanlışsız gündüz uykusu 1 keze iner.

  • Uyku Döngüsü Gelişim Basamakları

Çocuğun Yaşı                Beklenen Uyku

    Yenidoğan  Günde toplam12-16 saat uyur

      2-3 aylık

        4 aylık

         6 aylık

        10 aylık

       12 aylık

       2 yaş    10-12 saat uyur.

Büyük çocuklarda bademcik ve geniz eti, havayolu daralmasına, sonuçta gürültülü teneffüs ve horlamaya neden olacaktır. Böylelikle uyku sık sık kesintiye uğrar. Okul öncesi ve okul çağında daha çok tasa, gerilim ve dehşetler uyku bozukluklarına yol açabilir.

  • Belirtiler Ne Vakit Ortaya Çıkar:
  1. Uykunun düzensizliği ile ilgili meseleler birinci 3 yılda.
  2. Gece kaygıları, kabuslar 3 yaş sonrasında
  3. Gece terörü, 5-12 yaşlar arasında
  4. Uyur gezerlik, 5-15 yaşları ortasında görülür.

Uyku problemlerinin altında pek çok faktör yer alır. Gastroözofajiyal reflü, uyku apnesi, çeşitli akciğer problemleri, nörolojik sorunların yanı sıra annedeki gerilim, gebelik periyodu depresyonu, aile içi meseleler, güç mizaç, duygusal çok tepkisellik uyku problemleri ile ilişkilendirilebilir. Mevcut durmunun araştırılması ve ailenin bilgilendirilmesi tedavinin aslını teşkil eder.

Başa dön tuşu