Çocuklarda: Geniz Eti, Bademcik ve Kulakta Sıvı Birikmesi

Çocuklarımız, çocuklarınız, en değerlilerimiz. Neden bu kadar çok hastalanıyorlar bu en tatlı 

varlıklarımız?

Çocuklarda tekrarlayan üst teneffüs yolu hastalıklarında birinci akla gelen büyük bir geniz etimiz mi var? Yüksek ateşli boğaz enfeksiyonunun altında kronik bir bademcik hastalığı mı yatıyor?  Bir de çocuğunuz sık orta kulak enfeksiyonu geçirmekte, TV yakından izleyip, işitme azlığı mı çekiyor? Sanki kulakta sıvı olarak isimlendirilen kronik seröz otitis media hastalığı mı var?

İşte bütün bunlara neden olabilen geniz eti, bademcik ve kulak sıvısı ile merak edilen gerçekleri, lakin en kıymetlisi de bu hastalıklara ne vakit cerrahi süreç gerektiği konusunda en net, öz bilgileri sizin için özetledik.

Bademcikler ne vakit alınmalıdır?

Aslen gözetici fonksiyonları olan bademcikler kimi durumlarda hastaya fayda değil ziyan vermeye başlamaktadır. Bademcikler lakin gerekli olduğunda alınmalıdır. Aslında ameliyat edilme şartları ve kuralları çok açık ve nettir.

Bademciklerin kesinlikle alınması gereken durumları özetlersek:

1. Çok büyük, birbirine temas eden tonsiller teneffüs ve beslenme açısından tıkayıcı hale gelen 

bademcikler.

2. Sık tekrarlayan bademcik enfeksiyonu atakları varlığında: son 1 yılda 7 atak, son 2 yılda her yıl 5 atak, ve son 3 yılda her yıl 3 bademcik enfeksiyon atağı geçiriyorsa tekrar tonsillektomi yapılmalıdır.

3. Hastada uykuda nefes durması (apne) oluyorsa, (birkaç saniyeden fazla süren)

4. Bademciklerin birinde başkasına nazaran boyutlarda artış varsa, tümör kuşkusu nedeniyle tanısal amaçlı,

5. Peritonsiller apse geçirdiyse. Yani hastada bademcik enfeksiyonuna bağlı tonsil ve çevresini içeren apse olduysa.

6. Şiddetli tonsil kanamasında da tonsil alınmalıdır.

Bademciklerin mutlak alınması kaide olmayan, fakat hastanın ömür kalitesini düşürdüğünde 

alınması yararlı olan durumlar ise şunlardır:

1. Kronik tonsillite bağlı ağız kokusu,

2. Bademcik taşı,

3. Bademcikte beyaz renkli artık (magma) birikimi, 

4. Horlama,

5. Bademciğe bağlı yutma zorluğu, konuşma zorluğu 

6. Halk ortasında beta olarak bilinen Beta hemolitik küme A streptekok bakteri taşıyıcılığı,

7. Febril konvülzyona (yüksek ateşe bağlı havale geçirme) neden olan hastalarda

Geniz Eti ne vakit ameliyat edilmeli, alınmalıdır? (Adenoidektomi işlemi):

Aslıda her çocukta olan, fakat kimilerinde sorunlara neden olan geniz eti bu hasta grubunda ameliyatla alınmalıdır.

Geniz etinin (adenoidlerin) alınma gereklilikleri şunlardır:

1. Uzun müddetli, tıkayıcı geniz eti büyümesi: horlama, gece nefes almada zorluk ve hatta nefes almada duraksama (apne) varlığı,

2. burun tıkanıklığı ve ağız teneffüsü yapan çocuklarda,

3. yutma ve konuşma sorunu olan çocuklarda,

4. diş, çene ve damak gelişim bozukluğuna neden olan geniz eti varlığı,

5. gelişme ve büyüme geriliği olan çocuklarda geniz eti alınmalıdır.

6. tekrarlayan geniz eti enfeksiyonları,

7. sık orta kulak enfeksiyonları ve orta kulakta sıvı birikimi

8. sık tekrarlayan çocuk sinüzitleri,

9. sık tekrarlayan alt teneffüs yolları enfeksiyonlarında (eğer odak geniz eti ise) hastadaki geniz eti ameliyat edilerek alınır. Patolojik inceleme de önerilmektedir.

Orta kulakta sıvı birikmesi nedir ve ne vakit tüp takmak gerekir? (Kronik seröz otitis 

media)

Orta kulak, kulak zarının gerisinde yer alır.  Östaki borusu sayesinde orta kulak hava almaktadır. Östaki tüpü işlecinde işlev bozukluğu olursa hem orta kulak havalanamaz ve negatif basınç nedeniyle zarda çökme olur. Orta kulak içinde sinsice sıvı birikmeye başlar. Bu sıvının kıvamı ve miktarı gitgide artarak işitme kaybına yol açar.

Östaki borusunda işlev bozukluğu hangi durumlarda olabilir ?

Çocuklarda östaki tüpü dar olduğundan ve daha yatay konumda olduğundan burun ve boğazdan enfeksiyon yapan casuslar daha çarçabuk kulağa gelirler. Bu tip geçirilmiş enfeksiyonlar östakide yapışıklıklara ve çalışma bozukluklarına yol açabilir. Bunun yanı sıra büyümüş geniz eti ve alerjik burunlarda östaki ağzı etraf dokuların şişmesiyle tıkanarak işlev bozukluğuna yol açar. 

Kulak tüpü ameliyatı nedir, ne vakit yaptırmak gerekir?

Tekrarlayan orta kulak enfeksiyonlarında, bilhassa ilaçlara karşın cevap alınamıyorsa tüp tatbik edilmelidir. Sıklıkla geniz etinin varlığı da bu kulak enfeksiyonlarının tekrarına neden olduğundan altında büyümüş geniz eti kesinlikle araştırılmalıdır. Yılda 3-4 sefer orta kulak enfeksiyonu geçiren çocuklarda artık tüp vakti gelmiş demektir.

Kulakta sıvıya bağlı olarak uzun süren İşitme azlığı, kulak zarında çökme üzere yapısal değişliklerde tüp takılmalıdır.

Başa dön tuşu