Gerilim Tipi Baş Ağrısı

Şehir ömrünün yüksek temposunda her geçen gün yaygınlığı artan tansiyon tipi baş ağrıları, bilhassa bayanlarda daha sık görülür.

İnsanların %70i hayatlarının rastgele bir devrinde baş ağrısı ile karşılaşmaktadır.

Baş ağrıları tüm dünyada doktora müracaat nedenleri ortasında birinci sırada yer almaktadır.

Stres ve gerilime yatkınlık gösteren bireylerde daha sık görülür.

Gerilim tipi baş ağrısı: Daha çok başta yük, basınç, sıkışma olarak söz edilir. Ağrı çoklukla boyun bölgesinden başlayarak başın zirve kısmına doğru yükselir, şakaklara gerçek yayılır ve sıkıştırıcı karakterdedir. 

Genellikle yüz, baş ve boyun kaslarının daima gerilmesi ile ortaya çıkan ve altta yatan psikososyal açıdan yaşanan tansiyon vardır. Bu hastalar kendilerine migren tanısı koyar. Lakin tansiyon tipi baş ağrısının mekanizması ve tedavi sistemi migrenden farklıdır.  Migrende ağrı öncesinde görülebilen görme bozukluğu ve başka belirtiler gerilim tipi baş ağrısında yoktur ve migren hastalarında olduğu gibi karanlık ve sesiz bir ortam aramak yerine, açık havaya çıkmak istemektedirler  

Gerilim tipi baş ağrısının epizodik ve kronik biçimi vardır.

Kronik tansiyon tipi baş ağrısında semptomlar 3 ay art geriye 15 günden fazla vadeli olur.

 Epizodik formunda, baş ağrının gün sayısı azdır. Yalnızca kronik tansiyon tipi baş ağrısında hafif bir mide bulantısı ya da bir ışık yahut ses hassasiyeti olabilir. Kusma yahut fizikî aktivite de ağrıda artış olmaz. Bu semptomlar daha çok migren için karakteristiktir.

Epizodik baş ağrısı çok yaygındır. Ekseriyetle hayat kalitesini etkilemez ve kolay analjeziklere yeterli cevap verir.

Kronik tansiyon tipi baş ağrısı daha ender görülür ve çabucak hemen her vakit epizodik formundan sonra gelişir.

Kronik tansiyon baş ağrısında genetik faktörler yer alır ve ailede bulunursa şahsî risk üç kat artar.

Epidemiyolojik çalışmalara nazaran kronik tansiyon tipi baş ağrısı hastalarda depresyon, panik atak ya da anksiyete bozuklukları istatistiksel olarak çok daha fazladır.

Gerilim tipi baş ağrısının özellikleri

 • Basınç, sıkışma, yük biçiminde, künt ağrı, zonklayıcı değil
 • Günlük aktiviteyi engelemeyecek biçimde orta şiddette ağrı
 • İki taraflı yaygın
 • Fiziksel aktivite sırasında kötüleşmemesi
 • Ağrı sırasında bulantı kusma olmaması
 • Ses yahut ışıktan rahatsız olunmaması
 • Baş ağrısı ataklarının 30 dakika ile 7 gün ortasında sürmesi.
 • Ağrı şiddeti, baş ağrısı sıklığının artması ile artar.
 • Frontal, temporal, oksipital yahut parietal bölgelerden birinde yahut birkaçında birlikte yerleşebilir.
 • Atak sırasında sık yer değiştirebilir. Oksipital yerleşim frontal ve temporal yerleşime oranla daha seyrek görülür.
 • Tek taraflı baş ağrısı hastaların % 10-20’sinde görülebilir.
 • Bazı hastalarda boyun ve çene ağrısı bulunabilir yahut temporomandibuler eklemle ilgili önemli meseleleri olabilir.
 • Emosyonel gerilim, tansiyon, yorgunluk, uykusuzluk, öğün atlama ve menstrüasyon  gerilim tipi başağırısını migrende olduğu üzere tetikleyebilir yahut şiddetlendirebilir.
 • İleriye dönük yapılan toplum temelli bir çalışmada orta-ileri şiddette migren dışı baş ağrısının depresyon açısından risk olduğu gösterilmiştir.

Gerilim tipi baş ağrısının teşhisinde: 

Baş, boyun ve omuz bölgesi kaslarında tetik noktaların bulunması ve bu kaslara basınç uygulamakla yansıyan ağrının ortaya çıkması değerli bir bulgudur. 

Gerilim Tipi Baş Ağrısı tedavisi

Ağrı kesiciler ve kas gevşetici ilaçların yanı sıra depresyona karşı kullanılan ilaçlar tesirli olmak­tadır fakat tedavi edici değildir.

İlaçların yanı sıra çeşitli ilaç dışı usuller de baş ağrılarının denetiminde sık­lıkla kullanılmaya başlanmıştır. Bu prosedürlerin başında gevşeme eğitimi üzere ruhsal teşebbüsler gelmektedir. Hastalara nasıl gevşeyecekleri öğretilmektedir. Bu prosedür bilhassa kas kasılması baş ağrılarının tedavisinde son derece tesirlidir. İlaç tedavisine ve gevşeme eğitimine dirençli ağrılarda baş, boyun ve omuz böl­gesinde tespit edilen tetik noktalara çeşitli enjeksiyonlar yapılarak kasların gevşetilmesi ve böylelikle ağrının kalıcı olarak denetim altına alınması mümkündür.

Başa dön tuşu