Çocuklarda Baş Ağrısına Yaklaşım

Çocuklarda Baş Ağrısına Yaklaşım

Çocuklarda baş ağrısı sık görülen bir şikayettir. Baş ağrısına yaklaşımda anamnez, kıssa çok değerlidir. Ani başlangıçlı bir bölgeye lokalize olan ve nörolojk muayenesi olağan olan çocuklarda ekseriyetle üst teneffüs yolu enfeksiyonu, sinüzit, göz bozukluğu, diş sıkıntıları üzere nedenlerle baş ağrısı meydana gelir. Ani başlayan ve tekrarlayan baş ağrıslarında; migren akla gelmelidir. Toplumda 3-7 yaş ortası çocukların %3’ünde, 7-11 yaş ortası %4-11’inde ve ergenlik periyodunda %8-23’ünde görülür.

Ortalama başlangıç yaşı erkelerde 7 yaş, kızlarda ise 11 yaştır. Migrenli çocuklarda okulda gün kaybı durumu migreni olmayanlara nazaran iki kat artmıştır. Kronik ilerleyici bir baş ağrısında; Beyinde basınç artışı, yer kaplayan lezyon, tümör düşünülmelidir. Nörolojik muayenede çift görme, olağandışı refleksler, istikrar ve uyum bozukluğu, bedenin bir yarısında güçsüzlük, nöbet geçirme de baş ağrısına eşlik eden bulgu ve belirtilerdir.

Kronik ilerleyici olmayan bir baş ağrısında; depresyon, tansiyon tipi üzere psikojenik faktörler alır. Baş ağrısı ile gelen bir çocukta kendini söz edebiliyorsa; ne hissettiği (örneğin zonklayıcı mı, iğne batar üzere mi, sıkıştırma üslubunda mı), başın neresinde olduğu, ne kadar sürdüğü, sıklığı, eşlik eden bulantı,kusma, ses ve ışık hassasiyeti olup olmadığı, günlük aktivitelerine mahzur olup olmadığı sorgulanır.

Özellikle gece uykudan bir çocuk baş ağrısı ile uyanıyorsa bu bir beyinde yer kaplayan lezyon organik neden açısından bir alarm işareti olarak sayılır ve beyin görüntülemesi ( bilgisayarlı tomografi yahut MRG) istenir. Bunun dışında her baş ağrısında çocuğun nörolojik muayenesi de olağan ise beyin görüntülemesi yapmak gereksizdir. Baş ağrısı olan her çocukta nörolojik muayenede her hastanın oftalmoskop ile göz tabanı incelemesi ve tansiyon ölçümü yapılmalıdır.

Çocuklarda da nadiren hipertansiyon olabilir ve buna bağlı baş ağrısı görülebilir. Kan tetkiklerinde açlık kan şekeri ve rutin tam kan sayımı kıymetlendirilir. Çocuk izleme alınır. En az 21 gün müddet ile baş ağrısı günlüğü tutması istenir. Migren tanısı alan çocuklarda ataklar haftada birden fazla ve günlük hayatını etkileyecek boyutta ise 3-6 aylık daima esirgeyici ilaç tedavisi bilhassa okul periyodunda planlanır.

Gerilim tipi baş ağrısı olan çocuklarda gerilim ile baş etme yolları spor ve sanatsal faaliyetlere istikametlenme önerilir.

Gerekirse psikologla terapi vealtta yatan depresyon durumunda ise çocuk psikiyatristi uzmanı görüşü istenir.

Başa dön tuşu