Çocuk Burun Kanaması

Burun kanaması KBB alanındaki en çok görülen şikayetlerden biridir.

Hemen herkes hayatında bir seferde olsa burun kanaması geçirmiştir. Ekseriyetle kolay nedenlere bağlı ve
kolaylıkla durdurulan bir durum olmasına karşın bazen sebebi çok önemli olup hayatı tehdit eden şiddette
kanamalar olabilir.

Burun Neden Sık Kanar ?
Burun içi epey ağır ve yüzeyel damarlar içerir. Bilhassa burun boşluğunu ikiye ayıran bölmenin ön
kısmı buruna gelen damarların birbiriyle birleştiği ve bu damarların epey yüzeyel olduğu bir kısımdır.
Bilhassa çocuklarda bu kısım hiç bir tesir olmadan bile kanayabilir. Burun boşluğunun her iki kenarında
bulunan ve konka ismi verilen etlerde damar açısından çok zengindir ve kimi kanamaların sebebidir.

Burun Kanamasının Nedenleri Nelerdir ?
Burun kanaması hem buruna ilişkin sebeplere (lokal sebepler) hemde burun dışındaki sorunlara (genel
sebepler) bağlı olarak gelişir .

Lokal Sebepler :

– Burun içi iltihapları

– Sinüzit

– Buruna gelen darbeler

– Çocukların burun karıştırmaları

– Buruna sokulan yabancı cisimler

– Burun içi ve sinüs tümörleri

– Burunda kemik eğriliği (septum deviasyonu)

– Allerjik rinit

Genel Sebepler :

– Hipertansiyon

– Kan Hastalıkları (Kanama-pıhtılaşma bozuklukları,lösemi vs.)

– Barsak Parazitleri

Hangi Tetkiklerin Yapılması Gerekir ?
Bilhassa şiddetli burun kanamalarında çoklukla birinci yapılan iş, sebebine bakılmaksızın kanamanın
durdurulmasıdır. Kanama durdurulduktan sonra sebebi konusunda birtakım araştırmalar yapılmalıdır.
Sebebin araştırılmasında yapılması gereken birinci şey hastanın muayenesidir. Birçok defa muayene ile
sebep anlaşılır. Şüphelenilen sebebe nazaran yapılabilecek tetkikler şunlardır

– Tansiyon ölçülmesi

– Sinüzit sinemalarının çekilmesi (normal sinemalar ya da tomografi)

– Barsak paraziti araştırılması

– Kanama, Pıhtılaşma testleri, Kan hastalıkları ile ilgili testler Bu testler her vakit her hastaya
uygulanmaz. Tabibin şüphelendiği sebebe nazaran bir kısmı yapılarak sebep bulunmaya çalışılır.

Nasıl Tedavi Edilir ?
Birçok burun kanaması bizatihi ya da hastanın burun ucunu tutması ve soğuk uygulaması ile durur.
Lakin bu biçimde durmayan kanamalar tabip müdahelesini gerektirir. Kanamayı durdurmak için
yapılabilecek müdaheleler şunlardır:

– Damarın Yakılması : Hafif derecedeki sık tekrarlayan kanamalar için kullanılır. Burun bölmesinin ön
kısmındaki damar ağına kimyasal unsurlar uygulanarak kanamanın önlenilmesine çalışılır. Her iki tarafa
uygulandığında yahut çok kimyasal husus uygulandığında burun bölmesinin delinmesi riski vardır.

-Tampon konulması : Sık uygulanan bir tedavi tekniğidir. Burun ucunun tutulması ya da soğuk
uygulama ile durdurulamayan kanamalarda kullanılır. Burun boşluğuna konan tampon kanayan damar
üzerine baskı yaparak kanamayı durdurur. Tampon olarak antibiyotikli kremler sürülmüş gazlı bez
kulanılabileceği üzere, ortasında hastanın nefes almasını sağlayacak borunun bulunduğu daha konforlu
tamponlar da kullanılabilir. Tamponlar ekseriyetle 48 saat kalarak çıkarılır. Daha uzun müddet kalması bazen
sorun infeksiyonlara yol açabilir. Tampon müddetince hastaya antibiyotik verilmesi ihmal edilmemelidir.
Bazen burun kanamasının kaynağı burnun art kısımlarıdır ve önden konan tamponlarla durdurulamaz.
Bu durumda art (posteriör) tampon denen ve ağız içinden sokularak burnun art kısmına yerleştirilen
tampon kullanılır.

– Damarların Bağlanması : Bu süreç bir ameliyattır ve hastanın hayatını tehdit edecek şiddette olan ve
tampon konmasıyla durmayan kanamalarda kullanılır. Kanamanın yerine nazaran belirlenen damar bazen

sinüs içinden bazen de boyun açılarak bağlanır. Hastaya yapılan müdaheleler esnasında hastanın
rahatlatılması değerli yer fiyat. Bilhassa yaşlı ve hipertansiyonlu hastalarda bu hedefle hastaya diazem
ya da öteki sakinleştirici ilaçların verilmesi gerekebilir.

Burnum Kanadığında Meskende Ne Yapabilirim ?
Birçok kere hastanın kendi uyguladığı metotlar kanamayı durdurabilir. Hastanın birinci yapması gereken şey
burun ucunu sıkıca tutarak başın öne hakikat eğilmesidir. Şayet baş geriye gerçek eğilirse kanın genizden
boğaza gitme ihtimali artar. Burun üzerine soğuk uygulaması da yararlıdır. Hatta hasta burun ön kısmına
tampon misyonunu üstlenecek bir gazlı bez de koyabilir. Lakin hastanın kendi uyguladığı yöntemler
kanamayı durdursa da kesinlikle uygun vakitte bir KBB uzmanına muayene olmalıdır.

Başa dön tuşu