Burun Polipleri

Polip lateral nasal duvar ve etmoid mukozasında ödemli kese üslubunda oluşan bir kronik enflamasyondur. Poliplerin 20 yaşından sonra görülme sıklığı artmaktadır. Görünümü soluk, içi sıvı dolu kitle biçimindedir.Nedenler ortasında mukozal temas; yani enfeksiyon ile bir mukozanın şişmesidir. Burun içindeki darlıklar bu şişmeyi arttırır.Enfeksiyon , alerji, aspirin hassasiyeti bu bölgeleri daha çok daraltarak polip olşumuna katkıda bulunurlar.Polipli hastaların yalnızca %30 unda allerji insidansı tespit edilmiştir. Akut üst teneffüs yolu enfeksiyonları poliplerin büyümesine neden olurlar. Fungal(mantar) sinüzitlerde de polipler görülmektedir. Nazal polipin medikal yahut cerrahi tedavisi mutlak olarak astım semptomlarını azaltır. Polipler ekseriyetle birden çok ve bilateraldirler. Polipli hastalarda burun tıkanıklığı, berrak ve sarı yeşil renkli burun akıntısı, koku alma bozukluğu, boğuk ses, yüz ağrısı şikayetleri vardır.Burundan nefes almaya çabalrken polipin burun içinde hareket ettiğini hissederler.Burun ucundan dışarı çıkmış polipler dahi bulunmaktadır. Teşhis endoskopik burun muyenesi ve paranasal sinüs Bt si ile konulur. Nazal polip tedavisi medikal ve cerrahidir.Endoskopik sinüs cerrahisi ile muvaffakiyet oranı yüksektir.Ancak birtakım olgularda nükslere rastlanmaktadır. Düzgün yapılmış bir cerrahi sonrasında oluşan nüks, başarısızlık manasına gelmez; hastalığın bir özelliğidir.

Başa dön tuşu