Beyin Tümörleri

Beyindeki hücreler denetimsiz büyüyerek doku kitlesi oluşturduğunda tümör olarak isimlendirilir. Toplumda sıklıgı 100.000 de 10-15 kişi olduğu iddia edilmetedir. Türkiye’ de her yıl 6000 yeni tümör hastası olduğu kestirim edilmektedir. Beyin tümörleri  kötü huylu  olduğunda kanser olarak isimlendirilir ve bu tümörler için  sadece cerrahi  çoğu vakit kâfi olmadığından ek  tedaviler ( Radyoterapi, Kemoterapi..) uygulanır. Uygun huylu (Benign) tümörler için birden fazla vakit cerrahi tedavi bazenvde yalnızca takip seçenekler vardır.

Vucudun öteki bir organ- sisteminden köken alan Metastatik beyin tümörleri; Akciğer,meme, mide barsak sistemi, böbrek, deri üzere organ ve sistem tümörlerinin beyefendisine yayılması ile olur.

Tümör hücreleri beyin dokusundan köken alıyorsa primer beyin tümörü denir. Bu tümörler uygun yada berbat huylu olabilir. En sık görülen primer  iyi huylu beyin tümörü olan  menenjiom, beyin zarlarından çıkar  ve yavaş büyür. En sık görülen makûs huylu primer beyin tümörü olan glioblastoma multiforme, beyin dokusundan köken alır. Başka sık görülen primer beyin tümörleri:

•Astrositoma

•Anaplastik  Astrositoma

•Ependimoma

•Oligodendroglioma

•Medullablastoma

•Hipofiz adenomları

•Koroid pleksus papillomu

•Kranyofaringioma

•Lenfoma

BEYİN TÜMÖRÜ BELİRTİLERİ

Tümörün yerleştiği yer, hacim ve büyüme süratiyle değişkenlik gösteren belirtilerle hastalar tabibe başvurur. Beyin tümörüne spesifik  belirtiler azdır. Nadiren öteki bir nedenle tetkik edilen hastalarda hiçbir belirti olmadan tümör saptanabilir. Beyin tümörüne has olmayan sık görülen belirtiler,

•Baş ağrısı, Baş dönmesi

•Nöbet

•Dengesizlik

•Duyu kaybı

•Konuşma bozukluğu

•Konsantrasyon zorluğu, unutkanlık

BEYİN TÜMÖRÜ TEŞHİS YÖNTEMLERİ

Hasta yakınması,Nörolojik muayene,Görüntüleme teknikleri ile ön teşhis  belirlenir. En sık MR kullanılır . tümörlerdeki teşhis oranı % 90 ın üzerindedir.  Tümör dokusundan örnek alınıp patolog tarafından değerlendirilmeden kesin teşhis konulamaz.

TEDAVİ

Nöroradyolojik tetkikler sonrası; hasta yaşı, yakınmaları, muayene bulguları ile tedavi planlanır. Kafatası içinde kemik yapı ile sınırlanmış belirlii bir hacimde büyüyen tümörler, beyin dokusuna bası oluşturduğundan az durumlar dışında  beyin tümörleri ameliyat ile çıkarılırlar. Kesin teşhis koymak, beyin dokusuna basıyı ortadan kaldırmak ve  tümörü beyinden uzaklaştırmak ameliyatın hedeflerindendir.

Beyin cerrahisi  pratiğinde  genelde örnek alınırken  bütün tümör dokusu çıkarılır. Birtakım ön teşhislerde az ölçüde doku almak , Derin yerleşimli riskli tümörlerde, genel durumu uygun olmayan hastalarda iğne biopsisi seçenek olabilir. Uygun huylu tümörlerde birden fazla vakit yalnızca cerrahi kâfi olsada, makus huylu tümörlerde radyoterapi ve bazen kemoterapi tedaviye eklenmektedir.TAKİP

Kanser olmayan düzgün huylu lezyonlar için  genellikle ek tedavi gerekmesede, kanser olan makus huylu tümörler için ışın tedavisi (radyoterapi) , ilaç tedavisi (kemoterapi) hastanın tedavisine eklendiktekten sonra hastalar  düzenli aralıklarala muyene ve tetkiklerle takip edilir.

Başa dön tuşu