Beyin Cerrahisi

Beyin ve hudut cerrahisi ya da öteki ismiyle Nöroşirurji (Neurochirurgie, Neurosurgery); Merkezi ve periferal hudut sistemi bozukluklarının mekanik müdahele yoluyla ileri tetkik, teşhis ve tedavisini yapan bir cerrahi uzmanlık kısmıdır. Bu kısımda uzmanlık alan tıp tabiplerine Beyin Cerrahı ya da Nöroşirurjiyen (Neurochirurgien, Neurosurgeon) denmektedir.

Teşhis ve Tedavi Ettiği Hastalıklar

 • Bel fıtığı (Lomber disk hastalığı) ve Boyun Fıtığı ( Servikal disk hastalığı ) başta olmak üzere her türlü omurga hastalıkları,
 • Periferik hudut denilen kol ve bacak hudutlarının her türlü sıkışması ( Karpal Tünel Sendromu ), travma ve kesikleri, tümörlerinin cerrahi tedavisi,
 • Kafa ve Omurilik yaralanmaları, Travma cerrahisi,
 • Beyin kanamaları,
 • Beyin Damarının tıkanıklıkları (Beyin Felci, İnme)
 • Karotid stenozu denilen boyun damarlarındaki daralmalar,
 • Doğumla birlikte olan (Konjenital) meningosel, meningomyelosel üzere hudut sisteminin oluşumu sırasında gelişen rahatsızlıklar, hidrosefali ismi verilen ve kabaca beyin boşluklarındaki sıvı ölçüsünün artışı, ayrıyeten doğuştan kafatasındaki biçim bozukluklarının tedavisi,
 • Beynin ya da omurilik dokusunun içinden kaynaklanan yahut ona dışarıdan basarak sorun oluşturan tümörler,
 • Beyin dokusunu ya da omuriliği besleyen damarların anevrizma (balonlaşma),
 • Arteriovenöz malformasyon, kavernom üzere rahatsızlıkları
 • Ağır epilepsi (sara) hastalığı ve Parkinson hastalığı üzere nörolojik hastalıkların ve OKB (obsesif kompulsif bozukluk) üzere bir grup psikiyatrik hastalıkların cerrahi tedavisi,
 • Trigeminal nevralji,ağır kanser ağrıları, tik hastalığı (hemifasiyal spazm) üzere hastalıkların cerrahi tedavisi. (Fonksiyonel nöroşirürji),
 • Özellikle son yıllarda “stereotaktik radyocerrahi” isimli prosedürler kullanarak tümör ve beyin damarı hastalıkları ( Serebrovasküler ) üzere lezyonların nokta atışı ile kansız, anestezisiz tedavisidir.
 • MİKROSKOPLA BEL ve BOYUN FITIĞI AMELİYATLARI

  Son yıllarda artan teknolojik gelişmelerle yapılan ameliyatlarda büyük muvaffakiyetler eldeedilmiştir. Bu teknolojik gelişmelerden en değerlisi ameliyathane mikroskobudur.

  Mikroskop aygıtı birçok branşta kullanıldığı üzere bilhassa beyin cerrahı ameliyatlarının en değerli yardımcılarındandır. Bu aygıtla bilhassa beyin ameliyatları, bel fıtığı, boyun fıtığı ameliyatları yapılmaktadır.

  Mikrodiskektominin avantajları;

 • Mikroskobun büyütmesinden ve geniş görüş alanından yararlanıp çok daha küçük bir alanda çalışmak mümkündür.
 • Basit diskektomiye nazaran daha küçük bir cilt kesisi yapılır. Ameliyat yaklaşık 2 cm’lik bir kesiden yapılır.
 • Ameliyat sonrası dikiş aldırma üzere sıkıntılar olmaz.5 gün sonra hasta banyo yapabilir.
 • Mikroskop altında hudut dokusu ve fıtık gereci net halde görülür ve fıtığa müdahale mikroskop altında yapılır.
 • Kanama ve hudut hasarı üzere komplikasyonlar en aza indirilir. Mümkün olmadıkça kan kullanılmaz.
 • Enfeksiyon riski en az düzeydedir.
 • Küçük bir cilt kesisinden ameliyat yapıldığı için ameliyat sonrası hastanın şikayetleri daha az olur, düzgünleşme süreci daha süratlidir.
 • Ameliyat sonrası hasta birebir gün 6 saat sonra ayağa kalkabilir.
 • Hastanede kalış süreci kısadır, sonraki gün taburcu olabilirler.
 • Nüks oranı en az düzeydedir.
 • Ameliyattan 1 hafta sonra günlük yaşantısına dönmesi ve idmanlara başlaması önerilir.
 • Bu noktadaki en kıymetli sorun hastanın fıtığının tekrarlama korkusunu yenmesi ve kendine itimadını kazanmasıdır.
 • Hastanın bacak ağrısı ameliyattan çabucak sonra düzelir. Ameliyat sonrası bir ay müddetle uzun vadeli oturmaktan, otomobil kullanmaktan ve ağır yük kaldırmaktan kaçınılmalıdır. Fıtığın tekrarını önlemek için önerilen idmanları yaparak bel kaslarını güçlendirmelidir.
 • Sonuç olarak mikrodiskektomi yolu uzman ellerde yapıldığı vakit günümüzde seçkin tedavi metodudur.
Başa dön tuşu