Bayley III Gelişimsel Tarama Ölçeği

Bayley III Gelişimsel Tarama Ölçeği

1-42 ay ortası bebek ve küçük çocukların gelişimini takip emeliyle kullanılan bir ölçektir. Bir zeka testi değildir. Zihinsel, alıcı lisan, tabir edici lisan, ince motor ve kaba motor olarak beş gelişim alanını içermektedir. Toplumsal gelişimi takip maksatlı kullanılan toplumsal adaptif ölçeği de bulunmaktadır. Ölçeğin her kısmı tek başına kullanılabileceği üzere, bütün olarak kıymetlendirme yapılıp her bir gelişim alanının karşılaştırılmasına da fırsat vermektedir. Bebeklerin ve küçük çocukların yaşına nazaran kıymetlendirilmesi, takibinde, yanlışsız yönlendirilmesinde ve koordineli çalışmada uzmanlara kolaylık sağlamaktadır.

Bireysel Psikoterapi ve Aile Terapis

Gelişimsel geriliği olan ya da risk faktörleri nedeniyle takip edilen bebeklerin ve çocukların ailelerine psikoterapi takviyesi sağlanmaktadır. Birkaç nedenle psikoterapi takviyesi alınması gerekmektedir:

* Aile bir sistemdir ve bu sisteme her bir birey eklendiğinde ailedeki ilişkisellik değişmektedir. iki kişinin alakası üçken (sen, ben ve ilişkimiz), bebek doğunca ilgi sayısı iki katına çıkmaktadır. Bu yeni bir durumdur.

* Sistemin modüllerinden birinde sorun olursa (örneğin ağır bakım süreci, gelişimsel risk faktörleri, vb..)sistem etkilenmektedir. Sistemde dert seviyesi yüksekse bunun düşürülmesi gerekir. Ailenin bireylerine bir bütün olarak ya da tek tek bakılmasında fayda vardır.

* Yapılan çalışmalar bilhassa annelerin depresyon düzeylerinin/puanlarının erkeklere nazaran daha yüksek olduğunu göstermektedir. Bu sonuç neden annelerin ferdi olarak psikoterapiye başvurduklarını da açıklamaktadır.

* Özel ihtiyaçlı bireylerin takipleri uzun devirli olmalıdır. Ekseriyetle ruhsal sorunlar es geçilmekte bu da ahenk sıkıntılarına, mutsuzluğa, depresyona yol açmaktadır. Özel ihtiyaçlı bireyler; gençlik ve yetişkinlik periyotlarında daha çok ruhsal dayanağa muhtaçlık duymaktadır.

* Uykuda düzensizlik (çok az ya da çok ahenge, dinlenmemiş olarak uyanma), iştah bozulmaları (ani kilo alma, kilo verme), cinsel sorunlar bedensel ahengin bozulduğunu haber vermektedir. Her birey bu durumların biri ya da bir kaçında sorun olduğunda psikoterapi dayanağı almayı düşünmelidir.

Göz Atın
Kapalı
Başa dön tuşu