Geniz Eti (Adenoid Vejetasyon)

Geniz Eti (adenoid vejetasyon) ne vakit ameliyat edilmeli, alınmalıdır? (Adenoidektomi işlemi)

Aslıda her çocukta olan, fakat kimilerinde sorunlara neden olan geniz eti bu hasta kümesinde ameliyatla alınmalıdır. 

Geniz etinin (adenoidlerin) alınma gereklilikleri şunlardır: 
1. Uzun periyodik, tıkayıcı geniz eti büyümesi: horlama, gece nefes almada zorluk ve hatta nefes almada duraksama (apne) varlığı, 
2. Burun tıkanıklığı ve ağız teneffüsü yapan çocuklarda, 
3. Yutma ve konuşma sorunu olan çocuklarda, 
4. Diş, çene ve damak gelişim bozukluğuna neden olan geniz eti varlığı, 
5. Gelişme ve büyümede geriliği olan çocuklarda geniz eti alınmalıdır. 
6. Tekrarlayan geniz eti enfeksiyonları, 
7. Tekrarlayan orta kulak enfeksiyonları (rekürren akut otitis media) ve orta kulakta sıvı birikimi (kronik seröz otitis media) 
8. Tekrarlayan çocuk sinüzitleri, 9. Tekrarlayan alt teneffüs yolları enfeksiyonlarında (eğer odak geniz eti ise) hastadaki geniz eti ameliyat edilerek alınır. Patolojik inceleme de önerilmektedir.

Başa dön tuşu