Bayley III Gelişimsel Tarama Ölçeği

1-42 ay ortası bebek ve küçük çocukların gelişimini takip emeliyle kullanılan bir ölçektir. Bir zeka testi değildir. Zihinsel, alıcı lisan, söz edici lisan, ince motor ve kaba motor olarak beş gelişim alanını içermektedir. Toplumsal gelişimi takip hedefli kullanılan toplumsal adaptif ölçeği de bulunmaktadır. Ölçeğin her kısmı tek başına kullanılabileceği üzere, bütün olarak kıymetlendirme yapılıp her bir gelişim alanının karşılaştırılmasına da fırsat vermektedir. Bebeklerin ve küçük çocukların yaşına nazaran kıymetlendirilmesi, takibinde, yanlışsız yönlendirilmesinde ve koordineli çalışmada uzmanlara kolaylık sağlamaktadır.

Bireysel Psikoterapi ve Aile Terapisi

Gelişimsel geriliği olan ya da risk faktörleri nedeniyle takip edilen bebeklerin ve çocukların ailelerine psikoterapi takviyesi sağlanmaktadır. Birkaç nedenle psikoterapi takviyesi alınması gerekmektedir:

* Aile bir sistemdir ve bu sisteme her bir birey eklendiğinde ailedeki ilişkisellik değişmektedir. iki kişinin bağı üçken (sen, ben ve ilişkimiz), bebek doğunca ilgi sayısı iki katına çıkmaktadır. Bu yeni bir durumdur.

* Sistemin modüllerinden birinde sorun olursa (örneğin ağır bakım süreci, gelişimsel risk faktörleri, vb..)sistem etkilenmektedir. Sistemde dert seviyesi yüksekse bunun düşürülmesi gerekir. Ailenin bireylerine bir bütün olarak ya da tek tek bakılmasında fayda vardır.

* Yapılan çalışmalar bilhassa annelerin depresyon düzeylerinin/puanlarının erkeklere nazaran daha yüksek olduğunu göstermektedir. Bu sonuç neden annelerin ferdi olarak psikoterapiye başvurduklarını da açıklamaktadır.

* Özel ihtiyaçlı bireylerin takipleri uzun devirli olmalıdır. Çoklukla ruhsal sorunlar es geçilmekte bu da ahenk problemlerine, mutsuzluğa, depresyona yol açmaktadır. Özel ihtiyaçlı bireyler; gençlik ve yetişkinlik periyotlarında daha çok ruhsal dayanağa muhtaçlık duymaktadır.

* Uykuda düzensizlik (çok az ya da çok ahenge, dinlenmemiş olarak uyanma), iştah bozulmaları (ani kilo alma, kilo verme), cinsel sorunlar bedensel ahengin bozulduğunu haber vermektedir. Her birey bu durumların biri ya da bir kaçında sorun olduğunda psikoterapi takviyesi almayı düşünmelidir.

Başa dön tuşu