Bayılma nedenleri nelerdir ?

Çocuklarda kolay fizyolojik değişikliklerden hayatı tehdit eden önemli hastalıklara kadar pek çok neden beyin kan akımını etkileyerek bayılmaya yol açabilir. Çocuklarda en sık görülen bayılma nedeni vazovagal senkoptur (basit bayılma). Senkop sırasında hastalar çabucak ebediyen ayaktadır ve bulantı, terleme, solukluk, kötülük hissi üzere bulgular görülür. Kan alınırken yahut uzun mühlet ayakta durma ile ortaya çıkan bayılmalar kolay bayılmalara örnektir. Otonom hudut sistemindeki dengesizlik sonucu kan ayaklarda ve bacaklarda biriktiği için beyin kan akımı azalmakta ve buna bağlı olarak bayılma görülmektedir. Baygınlık mühleti hayli kısa olan (20-30 saniye) ve bilhassa adölesan devrinde görülen bu tip bayılmada atakların büyük kısmı vakitle zaten son bulur.

Kalp hastalıklarına bağlı bayılmalar

Bayılmaya yol açan birçok kalp hastalığı bulunmaktadır. Kardiyak senkoplar çocuklarda daha ender olmasına rağmen ani mevt riski taşıdıklarından çok dikkatli bir biçimde incelenmeyi gerektirir. Bu sisteme ilişkin senkoplar hiçbir belirti vermeden ani olarak gelişebileceği üzere , başlangıcında çarpıntı, göğüs ağrısı, nefes darlığı üzere semptomlar da bulunabilir.

Özellikle kalp kapak hastalıkları, kalpten çıkan ana damarlardaki darlıklar (aort darlığı, pulmoner darlık,..), akciğer basıncının yüksekliği (pulmoner hipertansiyon), kalp kası hastalıkları (hipertrofik kardiyomiyoplati, miyokardit..) ), çeşitli ritm ve iletim bozuklukları (kalp blokları, ventriküler taşikardi -VT-, supraventriküler taşikardi –SVT-), bayılmaya yol açan esas kalp hastalıklarıdır. Kalp hastalıklarına bağlı bayılmalar yaşamsal risk taşır.

Nörolojik nedenler

Çocuklarda bayılmaya yolaçan kıymetli bir neden de epilepsidir (sara hastalığı). Çoklukla epilepsiye bağlı bayılmalarda bedende kasılma ve titreme, çenede kilitlenme, idrar-gaita kaçırma üzere belirtiler de görülür. Ancak epilepsinin bir tipi olan atonik epilepside beden büsbütün gevşek olabilir.

Bazı migren cinsleri de az olarak çocuklarda bayılmaya yol açabilir. Erişkinlerde daha sık görülen beyin damar rahatsızlıklarına bağlı bayılmalar çocukluk devrinde çok azdır.

Diğer nedenler
Ruhsal rahatsızlık ve hastalıklar, açlık, kansızlık, kandaki elektrolitlerin dengesizlikleri ve öbür kimi metabolik hastalıklar da çocuklarda bayılmaya yol açabilir. Ayrıyeten ilaçlar (sakinleştiriciler, hipertansiyon ilaçları, antidepresanlar ..), kusma, ishal, kan kaybı, çok terleme üzere dehidratasyona yol açan durumlar da ortostatik hipotansiyon ve senkopa yol açabilir.

Başa dön tuşu