Anevrizmalar

BEYİN ANEVRİZMALARI

Anevrizma, beyindeki atardamar duvarının zayıflaması sonucu ortaya çıkan bir balonlaşma olup sıklıkla damarların çatallanma bölgelerinde görülür. Bu balonlaşan yapı olağan damara nazaran daha dayanaksızdır ve birtakım şartlar altında yırtılıp beyin içine kanamaya yol açarak ömrü tehlikeye sokabilir. Anevrizmalar doğuştan damarın gelişme bozukluğuna bağlı olabileceği üzere yüksek tansiyon, damar sertliği (ateroskleroz), enfeksiyonlar (damarın iltihaplanması) yahut baş travması sonrası da gelişebilir. Anevrizmalar çoğunlukla beynin tabanında yerleşir ve buradaki beyin-omurilik sıvısı içinde kanamaya neden olurlar. Anevrizmaların yıllık kanama riski yaklaşık %1’dir.

Anevrizma Tipleri

Sakküler (kese biçimli) anevrizmalar :En sık görülen anevrizma tipi olup beynin tabanında büyük damarların çatallanma bölgelerinde oluşur. Bu çatallanma noktalarında damar duvarı daha fazla basınca maruz kalmaktadır. Bu sabit basınç vakitle damar duvarında oluşturduğu hasar sonucu balonlaşmaya neden olabilir. Sakküler anevrizmalar yıllar içerisinde gelişir ve bundan ötürü anevrizmanın yırtılma riski yaşla birlikte artar. Anevrizmanın bu haldeki gelişmesini evvelden araçlarda kullanılan tekerlek iç lastiklerinde görülen balonlaşmaya benzetebiliriz. İleri yaşlarda damar yapısının bozulması sonucu damar duvarının esnekliğini kaybetmesi de anevrizma oluşmasında öbür değerli bir nedendir.

Fuziform (iğ biçimli) anevrizmalar:Bu anevrizma damarın uzunca bir bölümünü  içeren  iğ  şeklinde  bir  genişleme olarak görülür . Bu tip anevrizmalar da yırtılarak kanayabilir, ileri derecede genişleyip etrafındaki beyin dokusunda  baskıya  yol  açarak  veya  içinde  pıhtılaşma gelişip buradan ayrılabilen kalıntıların olağan beyin damarlarında  tıkanmaya  (emboli)  neden  olması  ile  inme gibisi yakınmalar oluşturabilir.

Mikotik  (iltihap  sonucu  gelişen)  anevrizmalar: Nadir  olup  damarın  mikrobik  hastalığı sonucu  gelişir.  Genellikle  kese  biçimlidirler.  İltihap  damar  duvarında  hasara  neden  olur  böylelikle duvar zayıflaması sonucu anevrizma oluşumu ve bunun yırtılma riski artar. Sıklıkla subakut bakteriyel endokarditin (toplumumuzda ‘kalp romatizması’ olarak bilinir) bir komplikasyonudur.

Travmatik (kaza sonucu gelişen) anevrizmalar: Beyin kan damarlarında kaza sonrasında gelişen anevrizma çeşididir. Travma bölgesinde hasar  gören  damar duvarı  zayıflar ve sonrasında yırtılabilir.

Toplumdaki Yaygınlığı ve Sıklığı

Beyin anevrizmasına bağlı gelişen beyin kanaması sıklığı bir yılda 100.000 şahısta 10-15 civarındadır. Ülkemizde her yıl ortalama 10.000 kişinin anevrizmaya bağlı beyin kanaması riski taşıdığı kabul edilebilir. Bu hastaların yaklaşık 1/3’ü rastgele bir sıhhat kuruluşuna başvuramadan kaybedilmektedir. Bir sıhhat kuruluşuna başvurabilen kanamış hastalarda da vefat oranı %25-40 ortasındadır.  Dolayısıyla  anevrizması  kanamış  hastaların  yarıya  yakını  kaybedilmektedir.  Burada  kıymetli bir nokta şimdi kanamamış olan fakat hastayı tekrar de risk altında bırakan beyin anevrizmalarının erken teşhis edilmesi ve tedaviye yönlendirilmesidir.

Anevrizma her yaş kümesinde görülebilir fakat 25 ve üst yaşlarda sıklık giderek artmaktadır. Yaygınlığı en sık olarak 50-60 yaş ortasındadır ve bayanlarda erkeklerden 3 kat daha fazla görülmektedir.  Ailede  anevrizma  hikâyesi  olması  diğer  aile  bireylerinde  anevrizma  bulunma  riskini arttırmaktadır. Bir şahısta tıpkı anda birden çok sayıda anevrizma bulunması bu riski daha da artırmaktadır.

Anevrizmanın oluş nedeni tam olarak bilinmese de birçok faktörün gelişiminde rolü olduğu bilinmektedir: 1) Hipertansiyon (yüksek kan basıncı); 2) Sigara içilmesi/nikotin kullanımı; 3) Şeker hastalığı; 4) Çok alkol  tüketimi; 5) Doğuştan gelen (genetik) yatkınlık; 6) Kan damarlarına hasar (özellikle damar sertliği) yahut travma ve 7) Kimi enfeksiyonlar.

Belirtiler/Uyarıcı İşaretler

Anevrizma yırtılması/kanaması olan hastalarda kimi uyarıcı işaretler görülebilir:

  • Başın gerisinden üst gerçek yayılan ani ve şiddetli başağrısı. Bazen başın içinde bomba patlamış üzere ağrı tanımlanır.
  • Bulantı ve kusma
  • Ensede sertlik (kişi başını kolay eğemez)
  • Bulanık yahut çift görme
  • Işığa karşı hassasiyet (fotofobi)

Kanamamış  anevrizması  olan  kişilerin  çoğunda  hiçbir  belirti  görülmeyebilir.  Az  bir  hasta kümesinde aşağıdaki belirtilerin kimileri yahut tümü görülebilir:

  • Göz sonlarında felçler (göz kapağının düşmesi, gözü rahatça hareket ettirememe gibi)
  • Tek taraflı genişlemiş göz bebeği
  • Çift görme, gözün gerisi yahut üstünde ağrı
  • Bir bölgede ısrar eden baş ağrısı
  • İlerleyen halsizlik ve uyuşukluk

Riskler ve Komplikasyonlar

Anevrizmalar  yırtıldığında  sıklıkla  subaraknoid  (beyin  ve  beyin  ince  zarı  arasına)  kanama (SAK) gelişir. Damardan subaraknoid aralığa yüksek basınç ile geçen kan burada birikerek beyne bası oluşturabilir, kanama beynin içine de olabilir;  kan elemanları birebir vakitte daha düşük basınca  sahip omurilik etrafına de ulaşabilir.

Anevrizmadan olan kanama bazen sızma biçiminde de olabilir; bu durumda sızma noktasında  küçük bir pıhtı oluşup kanamayı durdurabilir ve hasta yaşayabilir. Lakin pıhtının yol açtığı bu süreç tekrar kanama riskini önlemez; her ek kanamada yaşam  daha fazla tehlikeye girer ve hayatta kalma ihtimali azalır. Bizatihi gelişen SAK’ların birçoklarının nedeni anevrizmalardır.

Anevrizmanın yerinin, büyüklüğünün ve konfigürasyonunun tam olarak saptanması tedavisi ve dolayısı ile tekrar kanamanın önlenmesinde kritik bir noktadır. Bir kanama sonrası tekrar kanama ihtimali birinci 14 gün için %20 civarındadır. Üstte bahsedildiği  gibi  anevrizma  kanaması  %50’lere  varan  oranlarda  ölümcül  seyreder. Ayrıyeten yaşayan hastalarda ise %25 oranında kalıcı nörolojik bozukluklara neden olur. Aklî işlevler yanında tüm beden işlevlerinde da bozulma (örneğin kısmi felç) ortaya çıkabilir. Daha önemli durumlarda ise kanama beyin hücrelerinde ağır hasara yol açabilir ve hastayı komaya sokabilir.

Anevrizma büyük ise kanamadan da etraf beyin dokusunda baskıya yol açarak ziyan verebilir. Ayrıyeten büyük anevrizmalar içinde pıhtı gelişebilir ve içinden kopan modüller çok sayıda inmeye sebebiyet verebilir.

Beyin etrafına sızan kan damarlarda daralmaya (vazospazm) yol açabilir. Bu durum beyin dokusuna gelen kan akımında azalmaya ve hasebiyle inmeye neden olabilir. Vazospazm genelde kanamadan 5-8 gün sonra gelişir. Tedavisi  hayli zordur, hastanın ömrünü tehlikeye sokabilir.

Kanamış bir anevrizmadan sızan kan, beyin-omurilik sıvısı (BOS) deveranını engelleyerek hidrosefali (beyinde çok sıvı birikmesi) dediğimiz tabloya neden olabilir. Bu durumda beyinde ventrikül dediğimiz boşluklarda çok sıvı birikerek baş içi basıncının artmasına neden olabilir. Bu sıvı artışını engellemek için bu boşluklara dren yerleştirilerek biriken sıvı ve sızan kan dışarı alınır.

Anevrizma kanaması beyin ödemi yahut şişmesine de neden olabilir. Bu durum beyin işlevlerini etkileyerek çok önemli sorunlara yol açar. Beyin dokusunun şişmesi ve basıncının artması beyin dokusuna ziyan verir. Beyin ödemi kan damarlarında bası oluşturarak beyne kan gitmesini yavaşlatabilir.

Başa dön tuşu