Tükürük Bezleri – Çocuklarda Parotis Tükürük Bezi Tümörleri | kbbhastaliklar.com

Tükürük bezi tümörleri, erişkinlerde olabildiği gibi çocukluk çağında da görülebilmektedir. Belirtileri genellikle yüzde, kulak önünde bazen de çene altında uzun süredir bulunan ağrısız şişlik, kitle şeklindedir.

Çocukluk çağında en sık görülen tükürük bezi tümörü tipi gene erişkinlerde olduğu gibi Pleomorfik Adenom’dur (Mikst Tümör – Mixed Tumor) ve genellikle parotis tükürük bezinde görülür.

Daha nadiren de düşük dereceli kanserler yani saldırganlığı, yayılma hızı daha düşük olan kötü huylu tümörler (Asinik Hücreli Kanser, Düşük Dereceli Mukoepidermoid Kanser) de çocukluk çağında ve genç erişkinlerde görülebilmektedir. Bu tümörler genellikle davranış olarak iyi huylu tümörlere benzer bir seyir izlemektedir.

Ayrıca çocukluk çağında, baş-boyun bölgesinde nispeten sık görülen damarsal tümörler de tükürük bezi kitlesi olarak da ortaya çıkabilmektedir. Hemanjiyom, lenfanjiyom (kistik higroma) bu tümörlere örnek olarak verilebilir.

Tanı

Çocuklarda ve genç erişkinlerde tükürük bezinde kitle ile karşılaşıldığında muayeneden sonra radyolojik incelemeler (ultrason, MR) gerekmektedir. Kimi zaman hekimin tercihine göre ince iğne biyopsisi de tedaviyi planlamadan önce gerekli görülebilmektedir. 


Tedavi

Çocuk hastada Pleomorfik Adenom

Tedavisi erişkinlerde olduğu gibi yüz siniri korunarak yapılan bir ameliyatla çıkartılması şeklindedir. Ameliyat kulak önünden boyuna doğru uzanan, estetik prensiplere uyularak oluşturulmuş bir kesiden yapılır. Tümör, etrafındaki sağlıklı tükürük bezi dokusuyla çıkartıldığında genellikle bir daha geri gelmemek üzere çocuğun vücudundan uzaklaştırılmış olur.


Tedavi Sonrası

 

Yüz siniri korunarak yapılan bir ameliyattan sonra çocuk ya da genç erişkin herhangi bir malüliyet-hasar olmaksızın yaşamlarını sürdürecektir. Yapılan kesi çoğu kez zor fark edilir bir izle iyileşmektedir ve tümörle birlikte çıkartılan sağlıklı tükürük bezi dokusunun eksikliği herhangi bir şekilde hissedilmemektedir.


Sayfa içeriği sadece bilgilendirme amaçlıdır, tanı ve tedavi için mutlaka doktorunuza başvurunuz.

Başa dön tuşu