Tükürük Bezi Ameliyatı Sonrası Süreç

Ameliyattan sonraki birinci iki hafta:

Tükürük bezi tümörü nedeniyle ameliyat edilen hasta, ekseriyetle bir ya da iki günlük hastanede kalış sonrası taburcu olabilmektedir. Ameliyat sonrasında, ameliyat alanındaki kan ve sıvı birikimini dışarıya almak için dren ismi verilen bir borucuk yerleştirilir. Dren birçok defa, 24 ile 48 saat ortası bir mühletin sonunda çıkartılır. Lakin alanda birikim olmasını önlemek için sargılı bir pansuman 3-4 gün daha kalacaktır. Ciltte dikişiler var ise doktorun tercihine nazaran 5. ile 7. günlerde alınır.

Bu mühlet zarfında toplam 3 yahut 4 sefer pansuman kâfi olmaktadır. Şayet cilt kesisi kendinden eriyen özel ipliklerle bilinmeyen halde kapatıldıysa dikişlerin alınmasına gerek olmayacaktır. Hasta ameliyatın haftasında birden fazla sefer rahatlıkla banyo yapabilir hale gelir.

Tükürük bezi tümörü nedeniyle ameliyat edilen hasta, ekseriyetle bir ya da iki günlük hastanede kalış sonrası taburcu olabilmektedir.

Ameliyat sonrasında, ameliyat alanındaki kan ve sıvı birikimini dışarıya almak için dren ismi verilen bir borucuk yerleştirilir. Dren birden fazla defa, 24 ile 48 saat ortası bir müddetin sonunda çıkartılır. Lakin alanda birikim olmasını önlemek için sargılı bir pansuman 3-4 gün daha kalacaktır. Ciltte dikişiler var ise doktorun tercihine nazaran 5. ile 7. günlerde alınır. Bu müddet zarfında toplam 3 yahut 4 kere pansuman kâfi olmaktadır. Şayet cilt kesisi kendinden eriyen özel ipliklerle bilinmeyen biçimde kapatıldıysa dikişlerin alınmasına gerek olmayacaktır.

Tükürük bezi ameliyatları sonrası ağrı, nadiren katlanması güç seviyededir ve birinci birkaç gün ağrı kesicilerin uygulanması, ağrı ile başa çıkmak için birden fazla sefer kâfi olacaktır. Enfeksiyon ihtimaline karşı birçok doktor, hastasına 3-4 gün kadar antibiyotik verilmesini uygun görebilir.

Ameliyattan uyandıktan sonra hastaya, anestezi tesirini atlatana kadar 3-4 saatlik bir müddet boyunca ağızdan besin ya da sıvı verilmez. Ameliyat günü ilerleyen saatlerde çoklukla yumuşak, sıvı besinlerle beslenen hasta birden fazla defa sonraki günden itibaren olağan besinler ile beslenmeye geçer. Fakat bilhassa makus huylu tümörler nedeniyle yapılan çok kapsamlı cerrahilerden sonra hastanın kendine gelmesi ve eski beslenme sistemine geçmesi daha uzun sürebilir.

Ameliyat sonrası daha geç devirde çıkabilecek sorunlar

Parotis ve submandibuler bezinin tek taraflı alınması, tükürük yetersizliği ve ağız kuruluğu üzere sıkıntılara yol açmaz. Yüzün öteki tarafındaki tükürük bezleri ve mikroskobik tükürük bezleri eksik olan bezin fonksiyonunu üstlenir.

Parotis tükürük bezi ameliyatından aylar sonra ortaya çıkabilecek bir sorun, ‘Frey Sendromu’ olarak isimlendirilir. Bu durum, yemek sırasında yüzün ameliyat edilen tarafında terleme ve kızarıklık oluşması biçiminde kendini gösterir. Sebebi, tükürük bezine giden ve tükürük üretimini sağlayan hudut liflerinin ameliyat sonrası ciltteki ter bezlerine ulaşmasıdır. Nadiren ortaya çıkan bu durum, birçok defa hasta tarafından tolere edilebilmekte ve hayat kalitesini olumsuz etkilememektedir.

Özellikle iri tümörler nedeniyle yapılan parotis bezi ameliyatlarından sonra kulak önünde yahut kulağın altına yanlışsız bir çukurluk meydana gelebilmektedir. Vakit içerisinde yağ dokusunun artışıyla bu bölgenin bizatihi düzelme ihtimali yüksektir.

Ameliyat sonrası geç devirde görülebilecek bir başla sorun da ameliyat kesisinin bariz bir izle güzelleşmesidir. Esmer ciltlilerde ve zencilerde daha sık görülen bu durum büyük ölçüde kişinin genetik özellikleri ile ilgilidir. Bu sorun, çok az olarak görülmektedir.

Genel olarak yüz ve boyun bölgesinde yapılan ameliyatlarda, kesinin planlanması ve ameliyat sonrası dikilerek kapatılması, kozmetik korkular göz önünde bulundurularak özel itina ile yapılmaktadır. Buna rağmen, geç devirde oluşabilecek yara müsaadeden (nedbe dokusu) kaçınmak için hastalardan kesi bölgesini bir yıl kadar güneşe göstermemeleri istenir. Açık havalarda dışarı çıktıklarında yüksek müdafaa faktörlü kremler ile yahut eşarp, fular üzere aksesuarlarla müdafaaları önerilmektedir. Ayrıyeten, kimi krem ve jel halindeki ilaçların, yara dokusunu daha az besbelli hale getirebilmesi mümkündür.

Tükürük bezi kanseri nedeniyle çene kemiği çıkartılması, boyun cildinin çıkartılması üzere müdahaleler olmadıkça ya da tıpkı nedenle ameliyat sonrası radyoterapi, kemoterapi üzere ağır tedaviler uygulanmadıkça tükürük bezi ameliyatlarının geç devirde beslenme, konuşma üzere işlevler etkilenmez.

Başa dön tuşu