Spontan Hareket Analizi Prechtl Analizi Nedir ?

İlk 5 aydaki bebeklerde uyanık sakin durumda iken yapılan en az 20-30 dakika müddet ile görüntü kamera ile genel hareketlerinin kaydedilmesi ve bu hususta egitim almıs sertifika sahibi uzmanlarca kıymetlendirilmesi yapılan görsel algıya dayalı bir sistemdir.

Genç insan beyni tarafından rastgele bir duysal uyaran olmadan iç kaynaklı olarak motor hareket paternleri biçiminde otomatik oluşur. Sağlıklı insan beyninin erken periyottaki en güçlü nörolojik bulgusu spontan hareket yeteneğidir. Hareket paternleri farklı yaş aralıklarında farklı isimler ile isimlendirilir.

Writhing Movements

Term yaştan 2 aylık periyoda kadar olağan hareket paternine writhing movements denir. Hareketler orta süratte ve amplitüdde elips formunda oluşur.

Poor Repertuar

Doğum sonrası 2. aya kadar hareket yeteneğinin ve çeşitliliğinin azaldığını tanımlayan hareket paternidir. Bu paternde hareketler birbirini tekrar eder halde oluşur.

Cramp Sycronised

Doğum sonrası 2. aya kadar spontan hareket yeteneğinin patolojik oluştuğunu söz eder. Buu paternde ekstremite ve gövde hareketleri tıpkı anda başlayıp birebir anda biter. Farklı vakitlerde değerlendirmelerde cramp sycronise hareketleri gözlenmesi serebral palsi için yüksek kestirim kıymeti taşır.

Fidgety Movements

Doğum sonrası 3-5 aylık devirdeki olağan hareket paternine fidgety hareketler denir. Hareketler boyun, omuz, kalça ve ekstremitelerde kıpır kıpır oluşur. Hareketler çeşitlili ve akıcıdır. Bu hareket paterninin gözlenmesi %92 oranında olağan gelişimi işaret eder

Absent Fidgety

Doğum sonrası 3-5 aylık devirde fidgety hareketlerin oluşmamasına absent fidgety denir. Hareketlerin çeşitliliği ve akıcığı azalmıştır. Kıpır kıpr hareketlerin yerini izole eklem hareketlerini andıran hareketler almıştır. Bu hareket paterninin farklı değerlendirmelerde gözlenmesi serebral palsi ve mental retardasyon için yüksek mana bedeli taşır.

Başa dön tuşu