Siyatik Tedavisi

Siyatik tedavisinden evvel, siyatik nedir sorusunu cevaplayalım. Siyatik hudut, kalça içinde piriformis kasının içinden geçerek bacağa sarfiyat. Ekseriyetle zıt, istikrarsız ve ani bir harakete bağlı olarak siyatik hudut, piriformis kasının içinde sıkışır ve tam o bölgede kalçada tek taraflı lokal bir ağrıya sebep olur. Ağrı bazen bacağa yanlışsız da yayılır ve bu yüzden bel fıtığı ile karışabilir. Bu hastalığa piriformis sendromu denmekedir. Hastalık kronikleşme eğilimindedir.İstirahat, ilaç ve uygun bir idman programı birtakım hastalarda işe fayda. Kliniğimizde siyatik tedavisinde uyguladığımız girişimsel ağrı tedavisi, Piriformis Enjeksiyonudur.

PİRİFORMİS ENJEKSİYONU

Siyatik tedavisinde bilimsel, muteber ve en tesirli metot olan piriformis enjeksiyonu görüntüleme rehberliği altında,piriformis kasına bir ilaç kombinasyonu (steroid, lokalanestezik, hipertonikNaCl) verilmesi sürecidir. Gaye o bölgedeki ödemi ve enflamasyonu azaltmak ve priformis kasının gevşemesini sağlamak yoluyla siyatik hudut üzerineki baskıyı kaldırmaktır. Süreç öncesinde önemli bir hazırlığa gerek yoktur. Lokal anestezi altında yapılır ve süreç müddeti 5-10 dakikadır.

Başa dön tuşu