SİNÜZİT NEDİR?

Yüzümüzde bulunan ve vazifesi havayı nemlendirmek, süzmek, başımızın tartısını azaltmak ve sesimizin rezonansını sağlamak olan boşluklarda yeleşen enfeksiyonlara genel olarak sinüs enfeksiyonu manasında sinüzit denir. Sinüzitler yerleşim yerine , mühletine, burun içinde oluşturduğu hasara nazaran farklı kıymetlendirilir. ve herbirinin tedavisi birbirinden başkadır.

SİNÜZİT SEBEPLERİ NELERDİ

Genel olarak sinüzit olabilmemiz için bir tıkanıklığın oluşması gerekmektedir. Yani sinüs için havanın girememesi ve sinüs içinde oluşan doğal salgının boşaltılamaması gerekir. İşte burda felsefi olarak bir tartışma yapılması tedavi planı açısından hayli kıymetlidir. havalanmayı bozan sebebin ortadan kaldırılması ve sağlıklı nefes alan bir burun yapısının sağlanması birden fazla vakit sinüs enfksiyonlarının tabiatıyla ortadan kalkmasını sağlamaktadır. Bu sebeple sinüzitin burun tıkanıklığına sebep olması aslında burun tıkalı olduğu için sinüs enfeksiyonlarının olaması manasına gelmektedir. Burada tartışılması gereken burun tıkanıklığı sebeplerinin neler olduğu ve bunların tedavi seçenekleridir. Olaya bu alternatif bakış açısıyla bakıldığında sinüzitlerin hayli büyük bir kısmı büsbütün tedavi edilebilmektedir. Birtakım istisnai durumlar hariç % 90 larda muvaffakiyet oranlarına erişilebilmektedir.

Sinüzitlerin çok büyük bir kısmı bakteriyel enfeksiyonlar sebebiyle gerçekleşir. Üstte belirtiğimiz sebeplaerden ötürü havalanamayan sinüs mukozasının doğal salğısının üzerinde biriken ve çoğalmak için uygun ortam bulan bakterilerzamanla epeyce fazla üreyerek bulunduklar sinüsün hem salgılarını koyu, yeşil, berbat kokulu hale getirir. Hemde mukozanın kalınlaşmasına kistlerin oluşmasına ve yapısal bozulmalara sebep olurlar.

SİNÜZİT BELİRTİLERİ NELERDİR?

Sinüzit belirtileri çok geniş bir yelpazede izlenebilmektedir. Hastanın pek olağan olarak değerlendirdiği halsizlik, yorgunluk, hafif başağrısı üzere müphem şikayetlerden daha alevli ateş, burun akıntısı, koku, öksürük, balgam vb şikayetlere kadar uzanan bulgular olabilmektedir.

Bu bulgular genelde sinüzite yol açan sebeple çok bağlantılıdır. Örneğin allerjik rinite bağlı sinüzitlerde ağır akıntı, öksürük, göz ve burunda kaşıntı izlenirken burun kemiğindeki eğriliklere bağlı sinüzitlerde yalnızca burun tıkanıklığı ve başağrısı olabilir.

TEDAVİ:

Tedavi planı yapılırken sebebe yönelmek herzaman muvaffakiyet talihini atrırır. Bunun için radyolojik görüntüleme ile öncelikle sebep tespit edilir. Daha sonra buna yönelik tedavi hastanın da durumu dikkate alınarak planlanır.

Tedavi spektrumu antibotik tedavisinden endoskopik işlevsel sinüs cerrahisine kadar uzanmaktadır.

Başa dön tuşu