Ses İnceltme

Ses inceltme nedir?

Sesi yaş, cinsiyet, ve fizikî imajına uyumlu olmayan halde kalın olanların sesini “daha normal” ve ”daha estetik” hale getirmek için yapılan sürecidir.

Ses inceltme ameliyatına kimler muhtaçlık duyar?

Hormonal bozukluk yahut hormon tedavisi sebebiyle sesi kalın olanlar, yapısal olarak sesi kalın olanlar, cinsiyet değişimi geçiren transseksüellerde (erkekten bayana değişim) ses inceltme ameliyatı gereklidir. Uzun periyodik sigara kullanımına bağlı kimi bayanlarda gözlenen ses kalınlaşması durumunda da ses inceltme ameliyatı yapılabilir.

Ses inceltme ameliyatı nasıl yapılır?

Sese istenilen inceliği kazandırmak için farklı ameliyatlar yapılabilmektedir. Bu ameliyatlarda ses telinin gerginliği arttırılabilir, uzunluğu kısaltılabilir yahut kalınlığı azaltılabilir.
1. Ses telinin uzunluğunun kısaltılması ameliyatı (Wendler glottoplasty): Ağız içerisinden, genel anestezi ile mikroskop ile büyütme altında yapılır. Ses tellerine dikişler konularak ses teli uzunluğunun ayarlanması sağlanır.
2. Ses telinin kalınlığının azaltılması ameliyatı (Laser reduction glottoplasty): Ağız içerisinden, genel anestezi ile mikroskopla büyütme altında yapılır. Ameliyatta lazer kullanılarak ses teli katmanları inceltilerek adeta akortlanır.
3. Ses teli gerginliğinin arttırılması ameliyatı (Cricothyroid approximation): Uzunluğundan ufak bir kesi ile, lokal anestezi altında yapılır. Böylelikle ameliyat sırasında hastanın sesi dinlenerek uygun olan ses perdesi saptanabilir.  

Ses  inceltme ameliyatı sonrası bilinmesi gerekenler?

Ses inceltme ameliyatından sonra kesinlikle bir mühlet (genelde 5-7 gün) kati ses istirahati önerilir ve kişinin ağır bedensel aktivitelerden uzak durması istenir. Ses istirahatinin gayesi güzelleşmeyi hızlandırmaktır. Kati ses istirahatinin akabinde sesin kısıtlı halde kullanılması gereken iki aylık bir devir bulunmaktadır. Bu bilhassa ağızdan yapılan teşebbüslerde epey kıymetlidir. Bu periyotta sesin kalın ve kaba çıkması beklenilen bir durumdur. Hasta ameliyatın faal olmadığını düşünerek moralini bozmamalıdır. Güzelleşmenin tamamlanıp, “ince yeni sesin” tam oturması ve kişinin yeni ses telleri ile konuşmaya alışması için 6-12 aylık bir mühlet gerekir.

Başa dön tuşu