SEREBRAL PALSİ TEDAVİSİNDE BOTOX UYGULANIMI

SEREBRAL PALSİ TEDAVİSİNDE BOTOX UYGULANIMI

HASTALAR VE AİLELER DAHA MUTLU

Botox yani Botulinum toksini birçok tıbbi ve kozmetik sorunun tedavisinde son yıllarda yaygın olarak kullanılan tanınan bir ilaç olmuştur. Kolay uygulanabilirliği, yan tesirlerinin az ve yararlarının fazla olması nedeniyle sık olarak kullanılmaktadır.

Serebral palsi (beyin felci) her 1000 canlı doğumda 2-3 çocukta görülen beyinde kalıcı hasarla karakterize bir hastalıktır. Sebebi anne karnında, doğumda ve doğum sonrası birçok sebebe bağlı olabilmektedir. Birinci yaşlarda oturma, yürüme ve konuşma geriliği formunda belirti verebileceği üzere el tercihinin iki yaştan evvel gelişmesi, anlamsız geceler uzunluğu ağlama, tükrüğünü yutamama, yemek yemeyi red etme, lisanını dışarıya çıkarma, boynunu tutamama formunda birçok belirti verebilmektedir. Serebral palsinin spastik dediğimiz alt tipinde kollarda bacaklarda ağır sertlik, haraket kısıtlılıkları hastadan hastaya farklı seviyelerde olabilmektedir. Hastaların neredeyse tamamına fizik tedavi önerilmektedir. Fizik tedaviye karşın kollarda ve bacaklarda rahatlama olmayan çocuklara botox tedavisi önerilmektedir. Aileler de ekseriyetle enjeksiyonun zararsız olacağını düşünerek bu sisteme epeyce sıcak bakmaktadırlar. Serebral palsili hastalarda botulinum toksin kullanımının hedefleri: Hastanın işlevin ve hareketlerinin arttırılması (daha az makaslama, düşme ve daha büyük adımlama, çocuğun altını değiştirirken kolaylık sağlaması), postürün uygunlaştırılması, fizik tedavi aygıtlarına daha uygun ahenk, hijyenin sağlanması (el ve alt temizliği), ferdî bakımın uygunlaştırılması (giyinme, oturma), kozmetik olarak düzgünleşme (dirsek, el-bilek kasılmalarının düzelmesi) ve çok kasılmaya eşlik eden ağrının giderilmesidir. Tedavinin aktifliğinin başlaması enjeksiyondan 24-72 saat sonra olmaktadır ve üç-altı ay kadar aktifliğin sürdüğü kabul edilmektedir.

Başa dön tuşu