Profesyonel Ses

Profesyonel ses kullanıcısı kimlerdir?

Sesi mesleği için kıymetli olan ya da karşısındakileri etkilemek için aşikâr bir ses kalitesine gereksinim duyan herkes “profesyonel ses kullanıcısı”dır. Akla çabucak sahne sanatkarları, müzikçiler, oyuncular, spikerler ve televizyon dünyasında çalışanlar gelmektedir. Olağan ki bu meslek kümeleri profesyonel ses kullanıcısıdır, bu meslek kümelerinde mesleksel kariyer açısından şahsa özgün ve özel bir ses kalitesi varlığı temeldir.

Ancak öğretmenler, davet merkezi çalışanları, imam ve müezzinler, siyasetçiler, müzik öğretmenleri, şan eğitmenleri, avukatlar, satış elemanları, spor antrenörleri üzere öbür bir çok meslek kümesinde kelamlı irtibat yapılan iş için değerlidir. Mesleğin aktif ve gerçek biçimde sürdürülebilmesi için uygun bir ses kalitesi gereklidir. Bu nedenle bahsedilen ve gibisi öteki bir çok meslek kümesi da profesyonel ses kullanıcısıdır.

Profesyonel ses kullanıcılarında ses problemleri

Profesyonel ses kullanıcısı tek bir meslek kümesi değildir. Ses gereksinimleri ve sese dair beklentileri açısından birbirinden hayli farklı meslek kümelerini kapsar. Örneğin bir sahne sanatkarı belirli bir notayı pak ve parlak söyleyemediği için çabucak doktora başvururken, bir anaokulu öğretmeni uzun vakitten beri gün sonunda sesinde yorulma olduğu halde sesi büsbütün kısılana dek doktora gitmeyi erteleyebilir. Lakin tüm ses profesyonellerinde sesle ilgili sorunlar değişen oranlarda toplumsal, duygusal ve mesleksel (kariyere ait) problemlere yol açar. 

Ses profesyonellerinde belirli ses sorunları daha kolay oluşur. Bu aslında doğal sayılabilecek bir durumdur, nasıl futbolcularda diz, tenisçilerde ise dirsek sorunları sık görülüyorsa, uzun mühletlerle konuşan yahut saatlerce müzik söyleyen birinde ses ile ilgili bir sorun görülmesi hiç de şaşırtan değildir. Fakat atletlerden farklı olarak profesyonel ses kullanıcılarının birçoklarında sese itina göstermeme, ses sorunu önemli bir düzeye ulaşana dek gözardı etme eğilimi vardır. Ses sorun mesleğin faal biçimde yapılmasını engelleyene dek bu sorun için tahlil arayışına maalesef gidilmemektedir.  

Ses sorununu önlemek için ne yapılabilir?

Farkındalık birinci ve en değerli adımdır. Kişinin ses ile bağlantılı bir meslek yaptığının ve bu mesleğin ses sorunu oluşturmak için yüksek risk taşıdığının “farkında” olması elzemdir. Ağır ses kullanımı gerektiren meslek sahibi bir çok kişi sesinde bir sorun oluşana dek bunun farkında değildir.  

Bilinmesi gereken ikinci kıymetli konu, çok ses kullanımı gerektiren mesleklerin kişiyi ses sorunu oluşması açısından risk kümesine soktuğudur. Kişi kendi sesini tertipli olarak dinleyerek takip etmelidir, böylelikle sesinde oluşabilecek rastgele bir sorunu erken basamakta farkedebilir. Ses kısıklığı bu cins mesleklerin doğal bir sonucu olarak kabul EDİLMEMELİDİR. (Örneğin “Öğretmenlerde ses teli nodülü olması meslek hastalığıdır, olağandır, önlenemez” sıkça söylenen lakin YANLIŞ olan bilgilerdir). Ses sorunlarının oluşmasını önlemek için yapılabilecekler vardır.

Son olarak, sesle bağlantılı bir çok sorunun uygun bir kıymetlendirme ve uygun tedavi ile düzelebileceği bilinmelidir. Bu sayede kişinin sesin yüksek ehemmiyet arzettiği mesleğini başarılı bir halde devam ettirmesi mümkün olabilir. 

Profesyonel ses kullanıcısının, ses sorunlarının teşhis ve tedavisinde ehil ve deneyimli olan bir kulak burun boğaz tabibi tarafından kıymetlendirilmesi önerilir. 

Başa dön tuşu