Ozon Tedavisi

Ozonterapi, üç adet oksijen atomundan oluşan şeffaf, renksiz bir gaz olan ozon gazı kullanılarak yapılan bir tedavi tekniğidir. Bu gazın kendine has özel bir kokusu vardır. Tıbbi ozon, saf ozonla saf oksijenin aşikâr oranda karıştırılmasıyla elde edilir ve doğal ozondan farklıdır. Elde edilen tıbbi ozon, tıpkı ilaçlarda olduğu üzere, hastaya belirli dozlarla verilir. Her hastaya ve her hastalığa farklı doz verilir.

 • Kan yolu ile yapılan ozon tedavisi sonrasında
  • Anti oksidan sistemde aktivite artışı (bağışıklık sisteminin güçlenmesi),
  • Metabolizmada hızlanma,
  • Eklem kıkırdak dokusunun rejenerasyonu-yenilenmesi
  • Bedensel güç artışı,
  • Kas, eklem ve kıkırdak dokusunun ana bileşini kollojen doku üretiminin artması,
  • Damar cidarının rejenerasyonu (yenilenmesi),
  • Dokudaki oksijenlenmenin arttırılması ,
  • Karaciğer rejenerasyonu ve hasebiyle bedenin kendini yenileme düzeneğinin aktive edilmesi sağlanmaktadır.

Ozon tedavisinin kullanıldığı hastalıklar:

Dolaşım bozuklukları
Arteriel sirkülasyon bozukluklarında öbür belirtilerin yanı sıra bacaklarda ve ellerde hissedilen soğukluk, kısa yürüyüşler sonrasında ayaklarda hissedilen ağrı alarm veren bulgulardır. Ozon tedavisinin dolanım bozukluklarındaki başarısı yapılmış bir çok sayıda tıbbi çalışma ile kanıtlanmıştır. Ozon klasik medikaltedaviye ek olarak yahut tamamlayıcı olarak kombine kullanılabilmektedir.

Huzursuz Bacak Sendromu

Ozon tedavisi ile deveran ve dokuların oksijenlenmesi sağlanarak, takviye tedavilerle birlikte kullanılmaktadır.

Diabet(Şeker hastalığı):

Pankreas hücrelerinin yenilenmesi ile doğal insülin salınımını arttırarak hastanın ilaç muhtaçlığını azaltmaktadır. Şeker hatalığına bağlı yaralarda ve diabetik nöropatik ağrı (Ayaklarda yanma hissi).

İnsülin direncine bağlı kilo artışında, ilaç muhtaçlığını azaltılmasında kullanılır.

Metabolik sendrom

Metabolik sendrom, aterosklerotik hastalıklar ve tip 2 diyabetin en kıymetli ve en sık görülen nedenleri ortasında yer alır. Bel etrafında yağlanma, hipertansiyon, yüksek kan şekeri, HDL kolestrolün düşük, trigliserit bedellerinin yüksek olması ile teşhis konulmaktadır. Ozon tedavisi hem sirkülasyon sistemine hem de pankreas üzerindeki olumlu tesirleri ile tedaviye takviye olarak kullanılmaktadır.

Anti-aging ( geriye yaşlanma) ve yine canlanma
İş hayatındaki gerilim, ağır çalışma temposu ,zihinsel ve bedensel yorgunluk ozon (O3) tedavisine çok yeterli karşılık verir. Ozonun kırmızı ve beyaz kan hücrelerinin metabolizma akivasyonu ile genel yeterlilik hali ile bireyler kendilerini yenilenmiş hissetmektedirler. Profesyonel sportmenler ve bayanlar bu tedaviden epey faydalanmaktadırlar. Ozon fizikî dayanıklılığı arttırmaktadır.

Yaşlı şahıslarda tedbir ve tedavi
Yaşlı bireyler ozon tedavisine epey düzgün cevap verirler. Bütün klinik avantajlarının yanı sıra oksijenin dokular tarafından daha güzel kullanımını sağlar, bağışıklık sistemini harekete geçirir ve bedenin kendi antioksidanlarını ve hür radikallere karşı savaşan hücreleri harekete geçirir.

Bunun ötesindebeyindeki deveran bozukluklarındaolumlu tesirleri mevcuttur (bu durumlarda fizikî performansda azalma yürüme zahmeti ve baş dönmesi hissedilir. Bunlara ek olarak tamamlayıcı tedavinin yanısıra ozon tedavi hayat kalitesini arttırmak için kullanılmaktadır.

Enflamasyonlu ve dejeneratif eklem hastalıkları
Enflamasyonlu eklem hastalıklarını üç evreye ayırdığımızda, bilhassa evre 1 ve 2, bir öteki deyişle ağır kemik deformasyonlarının olmadığı durumlar, medikal ozon uygulamalarına yanıt verir.Gonartroz (diz eklemi enflamasyonu)ya da diz ve omuz eklemlerindeki etkin arthritic form tedaviye karşılık veren sınıfa dahildir.

Artritik/Romatizmal Durumlar – Kronik poliartritler
Artritik/romatizmal durumlar iskelet yahut kas sistemiyle ilgili pek çok ağrılı, işlev kısıtlılığı da yapabilen hastalığı kapsamaktadır. Genel olarak medikal ozon uygulaması fizik tedavi ile bir arada kombine olarak tamamlayıcı maksatla kullanılmaktadır. Romatoid artrit (kronik poli artrit) de yapılan çalışmalarda akut olmayan durumlarda ozon majör otohemoterapi tamamlayıcı olarak kullanılır.

Göz hastalıklarında ozon tedavi
Yaşa bağlı dolanım bozuklukları atrofik ve dejeneratif değişikliklerle gözü de etkilemektedir. Örneğin senil makuler dejenerasyon retina merkezinde meydana gelmektedir- vizüel fokusun en keskin oluğu noktadır. Bundan ötürü oluşan sekeller optik hudut atrofisine kadar giden çeşitli derecelerde tesirli olmaktadır. Yapılan klinik çalışmalarda (Siena Üniversitesi’nde) ozon otohemotransfüzyon sonrası 6-8 ay içerisinde vizyonda güzelleşmeler kaydedilmiştir.Tedavinin devam ettirilmesi halinde vizüel performansta artış gözlenmiş yahut daha berbata gidiş durdurulmakta olduğu saptanmış.

Cilt mantarları ve enfekte cilt lezyonları
Ozonun mantar ve bakterileri yok edici özelliği, 100 yıl boyunca içme suyunun arıtılmasında başarılı bir formda kullanıldı. Bu özellikleri, inatçı deri humusları ve mantarlarla savaşmakta tıbbi ozonu çok tesirli bir tedavi casusu yapar, bilhassa bakteriyel enfeksiyonlu ayaklar, gövdedeki mantar enfeksiyonları, mukozaların fungal / mycotic enfeksiyonları.

Enfekte yaralar
Enfeksiyonlu yaraların lokal tedavisi, mesela açık yatak yaraları (decubitus ülserler), alt bacağın ülserleri (Ulcus cruris), şeker hastalarının güzelleşmeyen yaraları ve kangren, tıbbi ozonun klasik uygulama alanlarına ilişkin olan proseslerdir. Burada biz öncelikle, mikropsuz ve pak yaralar elde etmek için ozonun dezenfektan özelliğinden, öbür deyişle bakterisid ve fungisid tesirinden yararlanırız. Yaranın temizlenmesinden itibaren, düşük dozda ozon uygulayarak güzelleşme süreci hızlandırılır.

Bağırsak Hastalıkları: proktitis ve kolit
Enflamasyonlu bağırsak hastalıklarında bilhassa erken devirde rektal Ozon gazı üflenmesi formunda yapılan lokal uygulamanın çok faydalı olduğu kanıtlanmıştır. Birçok durumda art geriye 10 seans ozon uygulanması kâfi olur. 248 hasta üzerinde yapılan proktitis klinik çalışmasında yalnızca hastaların %10’unda birkaç 10 seanslık uygulama gerekmiştir.

Virüslerden kaynaklanan hastalıklar
Herpes simplex (facial herpes), herpes zoster (shingles), Uçuğun her iki tipi, virüsler tarafından oluşur. dudakların uçuğu (Herpes Labialis), sık sık tekrar eden ve nahoş bir hastalıktır, çok başarılı bir halde öbür tıbbi metotlarla ozonun kombinasyonu formunda tedavi edilir.

Zona hastalarında, ozonla tamamlayıcı uygulama yararlıdır. ozonlu su kompresleri ve ozonlu kan transfüzyonu halinde iki farklı yoldan tedavi edilebilir.

Karaciğer enflamasyonu (Hepatit A, B, C)
Karaciğerin enflamasyonu, tıbbi ozon için klasik tedaviler ortasında sayılır. Hepatit A (HVA = hepatitis virus A) başkalarına nazaran sorunsuz ve büsbütün iyileşebilirken, virüsün başka formu, hepatit B (HVB = hepatitis virus B), sıklıkla kronik bir halde seyreder. Burada klasik tıbbi tedavi metodlarına ek olarak, ozonlu kan transfüzyonu ya da rektal yolla ozon/oksijen gazının denetimli bir halde verilmesi ile başarılı sonuçlar alınmıştır. Tıpkı metotlar ayrıyeten kuluçka müddeti yıllar süren ve kronikleşene kadar bir karaciğer hastalığı olarak teşhis edilemeyen hepatit C hastalığına da uygulanır.

KOAH(Kronik bronşit) ve Astım ve alerjiler

Kronik Akciğer hastalıklarının başında gelen KOAH hastalarında bağışıklık sistemini düzenleyerek ve dokulardaki oksijenlenmeyi artırarak dayanak olmaktadır.

Bel Fıtığı tedavisinde

Radyolojik görüntüleme altında (Floroskopi ile) sorunlu disk alanına enjeksiyon formülü ile tedavide kullanılabilmektedir.

Başa dön tuşu