Oyun Terapisi Nedir?

Oyun terapisi çocukların oyunu ve oyuncakları kullanarak kendilerini ifade etmelerini sağlayan özel bir süreçtir. Bu süreçte, çocuklara duygusal sorunlarını ifade edebilmeleri için çeşitli oyuncaklar sunulur ve bu yolla çocuğun kendisini ifade edebileceği fırsatlar yaratılmış olur. Oyun terapisi aynı zamanda çocuğun iç dünyası ile gerçek dünya arasında bir köprü fonksiyonu görür. Eğitimini almış bir terapist, bir çocuğun sorunlarını gözlemlemek ve bunlara ilişkin içgörü kazanmak için oyun zamanını kullanabilir. Terapist daha sonra çocuğun duyguları keşfetmesine ve çözülmemiş travma ile başa çıkmasına yardımcı olabilir. Çocuklar oyun yoluyla yeni başa çıkma mekanizmalarını ve uygunsuz davranışları nasıl yönlendireceklerini öğrenebilirler. Unutmayın, çocuklar sıkıntıları olduğunda size “benim bir sıkıntım var” demezler “gel oyun oynayalım” derler. Çünkü oyun çocukların en gerçek uğraşıdır.

Hangi Durumlarda Oyun Terapisi Önerilir?

 • Travma sonrası stres bozukluğu

 • Yoğun üzüntü, korku, kızgınlık

 • Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu

 • Davranış bozukluğu

 • Ayrılık anksiyetesi

 • Sosyal kaygılar

 • Güven eksikliği

 • Depresyon

 • Ailevi değişimler

 • Çiş/kaka kaçırma

 • Kayıp

Oyun Terapisi Ne Sağlar?

 • Kendini ifade etme 

 • Yeterlilik ve özdenetim

 • Benlik algısı 

 • Problem çözme 

WISC-R Zekâ Testi 

Test 6-16 yaş grubundaki çocuk ve gençlere uygulanmaktadır. WISC-R Zekâ Testi bireysel bir test olduğu için bir oturumda sadece bir kişiye uygulanabilir.Test yaklaşık 60-90 dakika arasındasürer ve bu süre yaşa göre değişebilmektedir. Test zekâ puanını saptamak için kullanılsa da, öğrenme problemlerinin olup olmadığını tanımlamaktadır, rehabilitasyon ve eğitim programlarıgeliştirmek için kullanılmaktadır. WISC-R Zekâ Testi, çocuğun zihinsel gelişimi hakkında bilgi vermektedir ve saptanan sorunlara karşı erken önlem alınmasını sağlamaktadır. 

Test, sözel ve performans olmak üzere iki bölümdenoluşmaktadır.

1.1. Genel Bilgi; Çocuğun doğal ve okul çevresi ile kültürel ortamından ne kadar bilgi aldığını ve bu bilgi seviyesini gösteren bir alt testtir.

1.2. Benzerlikler; Çocuğun iki olgu veya nesne arasında benzerlik kurarken soyutlama ve genelleme yapıp yapamadığını ve bu durumu doğru ifade edip edemediğini gösteren bir alt testtir.

1.3.Aritmetik; Çocuğun dikkatini bir probleme yönlendirebilme ve öğrenme yeteneğini gösteren, zaman sınırlaması yapılan bir alt testtir.

1.4.Sözcük Dağarcığı; Çocuğun bildiği kelime sayısını ve kelimeleri ifade becerisini gösteren bir alt testtir.

1.5.Yargılama; Durum değerlendirmesi, akıl yürütme, duygusal ve mantıksal gelişmişlik düzeyini gösteren bir alt testtir.

1.6.Sayı Dizisi; Çocuğun işitsel uyaranları hatırlama kabiliyetini gösteren bir alt testtir.(Ek testtir)

2.1.Resim Tamamlama; Çocuğun dikkatini görsel uyaranlara yoğunlaştırabilme yeteneğiyle ilgili bir alt testtir. Çocuktan resimde eksik olan ayrıntıları tespit etmesi istenir.

2.2.Resim Düzenleme; Olaylar serisini anlama, neden- sonuç ilişkisi kurabilme, olayları değerlendirme gücüyle ilgili bir alt testtir.

2.3.Küplerle Desen; Görsel – hareketsel – mekansal koordinasyon kurarak parçadan bütüne giderken ön tahmin ve sezgi yeteneğiyle ilgili bir alt testtir.

2.4.Parça Birleştirme; Görsel- hareketsel koordinasyon kurarak parça – bütün ilişkisini anlamayla ilgilidir.

2.5.Şifre; Çalışma hızı, görsel- hareketsel koordinasyon, sıralama, psiko-motor hız, görsel uyaranları hatırlama ve konsantrasyon yeteneği ile ilgili bir alt testtir.

2.6.Labirentler; El- göz koordinasyonu ve figür- zemin farkındalığı ile ilgili bir alt testtir. (Ek Testtir)

Moxo Dikkat Testi?

Çocukların dikkatleri farklı şeylerden kaynaklı olarak etkilenebilir. 

Çocuğunuzun test çözerken basit hatalar yapması, sınavlarda zamanını doğru kullanamaması, derslerde ve sonrasında konsantre olamaması, çabuk sıkılması, ödevleri yetiştirememesi veya unutması… Birçok çocuk veya gençler bu sorunları yaşar. 

Peki bu durumda Moxo Dikkat Testi ne işe yarar?

Çocuğunuzun dikkatinin nelerden etkilendiğini saptamamızı, dikkatini ve aynı zamanda akademik başarısını artıracak uygun programlar düzenlememizi sağlar. 

Moxo testi, dikkat, zamanlama, hiperaktivite ve dürtüsellik eksenlerini bilgisayar üzerinden çeşitli uyaranlar ve çeldiriciler kullanarak ölçer. 6 yaş ve üzeri tüm bireylere uygulanabilir bir testtir ve yaklaşık 15 -18 dakika sürmektedir. 


Sayfa içeriği sadece bilgilendirme amaçlıdır, tanı ve tedavi için mutlaka doktorunuza başvurunuz.

Başa dön tuşu