ORTA KULAK SIVISI ( SERÖZ OTİT )

ORTA KULAK SIVISI ( SERÖZ OTİT )

Çocukluk çağı hastalıkları içerisinde sık duyulan bir kavramdır. Tarifi itibariyle kulak zarı gerisindeki boşlukta sıvı bulunmasıdır. Birçok sefer bu tanımdaki sıvı ilithaplı değildir. Lakin potansiyel olarak orta kulak enfeksiyonu riski taşır. Bu zar arkasıdaki sıvı aslında o bölge salgı bezleri tarafından üretilir ve geniz bölgesine ilişkiyi sağlayan östaki borusu yardımıyla sirküle eder.

Burada sıvı birikimi de daha çok bu borunun sistemli çalışmasını engelleyecek hastalıklardan ötürü olur. Geniz bölgesinde bilhassa bu borunun açıldığı noktalarda bulunan geniz eti, burun tıkanıklığı ve mukoza ödemine yol açacak allerjik tablolar kronik olarak bu sıvının oluşmasına yol açabilir.

Geçici olarak sıvı birikimi daha çok geçirilen üst teneffüs yolu enfeksiyonlarına bağlı burun tıkanıklıklarında oluşur. Teşhis kulak muayenesi ve timpanometrik inceleme ile konulur.Erken tedavi edilmeyen üst teneffüs yolu enfeksiyonları daha sonra bu sıvın ilitihaplaşmasına ve orta kulak enfeksiyonlarına da yol açar.

Geçici ortam basınç değişiklikleri de östaki borusunun çalışmasını etkileyebilir .Uçak seyahatlerinde kabin içi basınç ile otobüs, otomobil seyahatlerinde rakım değişikleri buna örnek verilebilir.

Erişkin hastalarda bu sorun daha ender olmakla birlikte geniz bölgesinin tümöral hastalıklarını akla getirdiği için değer arzetmektedir. Tedavi östaki borusunun çalışmasını engelleyen faktörün ortadan kaldırılmasıyla olur. Geniz eti operasyonu, burun tıkanıklığına yol açan allerjik durum ve burun içi eğriliğinin giderilmesi ve bunlara eklenebilecek kulak zarı gerisinin havalanmasını sağlayacak tüp tatbikleri uygulanacak teşebbüsler olarak sıralanır. Bu teşebbüslerle ilgili bilgiler ilgili mevzu başlığında anlatılacaktır.

Başa dön tuşu