Kulak Tüpü – Ventilasyon Tüpü

Burnun gerisinde, genizin iki tarafına açılan östaki kanalları orta kulaklarda basıncının dış ortam hava basıncı ile eşitlenmesini ve havalanmayı sağlamaktadır. Östaki kanalının farklı nedenlerle oluşan işlev bozuklukları sonucunda orta kulaktaki havanın orta kulağı ve mastoid selülleri (kulak kemiğindeki hava hücreleri) döşeyen mukoza tarafından emilmesi sonucunda orta kulakta negatif basınç oluşmaktadır. İşlev bozukluğunun kısa sürmesi oluşan negatif basınca bağlı dokulardaki sıvının orta kulak boşluğunda toplanmasına (seröz otitis media) yol açarken sorunun kronikleşmesi durumunda orta kulak mukozasında artan mukus salgı bezlerine bağlı olarak biriken sıvının kıvamı giderek koyulaşmaktadır (sekretuar otitis media). Tıpkı vakitte negatif basınca bağlı olarak kulak zarının orta kulağa hakikat çekilmesi zarda çökme ve uzun periyotta zarın orta kulaktaki işitme kemikçiklerine ve orta kulak tabanına yapışması ile sonuçlanabilmektedir (Adeziv otit)

Bu komplikasyonların vaktinde fark edilerek düzeltilmemesi kalıcı işitme kayıplarına ya da önemli orta kulak enfeksiyonlarına neden olabilirken seröz otit basamağından itibaren oluşan iletim tipi işitme kaybı bilhassa gelişme çağındaki çocuklarda konuşma ve zihinsel gelişme üzerinde olumsuz tesir yapmaktadır.

Uygun içerik ve müddette verilen tıbbi tedavilere rağmen orta kulaktaki negatif basınç ve sıvı birikiminde olumlu gelişme saptanmayan hastalarda orta kulaktaki negatif hava basıncını engellemek için kulak zarına delik açarak havanın dış ortamdan gelmesini sağlamak gerekmektedir. Cerrahi olarak açılan bu delikler ekseriyetle 7-10 gün içerisinde güzelleşerek kapanmakta ve bu müddetin mukozadaki hastalığın düzelmesi için kâfi olmadığı durumlarda sorun tekrarlamaktadır.

Özellikle 3 aydan uzun süren kronik sıvı birikimlerinde ve biriken sıvı kıvamının koyu olduğu durumlarda zara açılan deliğe ventilasyon tüpü yerleştirilerek havalanmanın kâfi müddette sağlanması gereklidir. Bu süreci takiben zardaki çökme düzelmekte (yapışma oluşmayan kulaklarda) ve işitme kaybı süratle olağana dönmektedir. Ek olarak geniz eti ve (alınması gerekiyorsa) bademciklerin tıpkı ameliyatta alınması tedavinin uzun periyot tesiri için olumlu tesir yapmaktadır.

Ameliyatın yapıldığı mevsim, hastanın, kulağın ve orta kulakta biriken sıvının özellikleri göz önüne alınarak bizatihi düşen ya da hekim alana kadar zar üzerinde kalan tüp tiplerinden biri tercih edilebilmektedir.

Kulak zarına havalandırma tüpü uygulanması çocuklara genel anestezi altında yapılmaktadır. Yaklaşık 10 dakikalık bir ameliyatla (sadece tüp tatbiki için) mikroskop altında konulan tüpler kulak zarında çoklukla 6-12 ay kalmakta ve sonra zaten düşmekte ya da tabip tarafından alınmaktadır.

4-6 Aylık süreyi doldurduktan sonra düşmeyen tüplerin alınması için çoklukla ilkbaharın son devirleri tercih edilmektedir. Tüpler alındıktan sonra zarlardaki delikler 2-3 hafta içinde kapanmakta yaz periyodunda enfeksiyonların azalması nedeni ile hastalığın tekrarlama ihtimali azalırken hastanın kulak muhafaza muhtaçlığının kalkması ömür kalitesini artırmaktadır. 6 Aylık devri yaz sonuna denk gelen hastalarda tüplerin çıkartılması için bir sonraki ilkbahar devrinin beklenmesi tercih edilebilir.

Özellikle tekrarlayan seröz otit şikayeti olan çocuklarda alerji ve immün sistem işlevleri değerlendirilmelidir. Östaki işlevi düzelmeyen hastalarda tüplerin uzun yıllar kulakta kalması gerekebilmektedir. Bu tip hastalar için üretilmiş farklı tüp tipleri mevcuttur.

Kulak zarına tüp takılmış çocukların suyun pak olduğu bölgelerde, dalış yapmadıkları sürece denize girmelerinde ekseriyetle sakınca yoktur. Bilhassa yüzme havuzlarında ve sabunlu su ile duş ya da banyo yaparken vazelinli pamuk ya da uygun bir kulak tıkacı ile dış kulak yolu kapatılarak suyun dış kulak kanalı yolu ile tüpten orta kulağa girmesi önlenmelidir. Su kaçmasına bağlı enfeksiyon ve akıntı olması durumunda ağızdan ve kulak yolu ile verilen uygun ilaçlarla hastalık kolaylıkla denetim altına alınabilmektedir.

Başa dön tuşu