Kireçlenme & Bel Kırıkları & Kanal Daralması

Kireçlenme: Halk ortasındaki bu tabir, tabiplerin gözüyle yeni kemik oluşumlarıdır. Pekala niçin ortaya çıkar bu yeni kemik oluşumları? Bunlar omurgalar ortasındaki çok hareketliliğin ortaya çıkardığı ağrıya, tabiatın bulduğu bir tahlildir. Yani tabiat çağdaş tıbbın vida ve çubuklarla kemikleri kaynatmasına, yani tabipler ortasındaki tabiriyle “füzyon, enstrümentasyon”, halk ortasındaki tabiriyle “Platin Ameliyatı”na misal bir tahlil bulmaya çalışmaktadır. Kimi vakit da bedendeki kalsiyum oranını ayarlayan sistemlerin bozulmasıyla da misal çok kemikleşmeler de ortaya çıkabilir.

Ancak bu yeni kemik oluşumları sonları sıkıştırarak “kanal daralması” ya da “bel fıtığı”na benzeri yakınmaları ortaya çıkarabilmektedir. Sonuçta bu kemiklerin temizlenmesinden, yani ameliyattan öbür bir deva bulunmamaktadır. Doğal ki yapılması gereken ameliyat kimi vakit kapalı ameliyatlardan, kimi vakit açık ve karmaşık ameliyatlara kadar değişebilmekte, yani hastaya platin ameliyatı yapılması da gerekebilmektedir.

Bel kırıkları: Son yıllardaki gelişkin tedbirlere bağlı olarak trafik kazalarında vefatlar azalsa da, araçların suratlarının giderek artması sonucunda bilhassa omurga kırıklarında bir artma ortaya çıktı. Doğal bu kırıklarda omurilik ve hudutlarda zedelenme olması da hastanın durumunu ağırlaştırmaktadır. Bu yüzden siz siz olun, bu kırıkları tedavi eden gruptaki ortopedistlerin yanında kesinlikle deneyimli bir beyin cerrahının olmasını kural koşun.

Bu hastalara, bilhassa de yaşlı ve bayan hastalara bir an evvel ayağa kaldırılmaları gerektiği için; kaçınılmaz olarak halk ortasındaki ismiyle “Platin Ameliyatı” yapılması gerekmektedir. Olağan ki bu ameliyatlar da artık kapalı olarak yapılabilmektedir. Bel kemikleri ile birlikte kalça ve kuyruk sokumu kemiğinde de kırılma olan hastaların kesinlikle deneyimli gruplar tarafından ameliyat edilmeleri gerekmektedir.

Eğer bu kırıklar, yaşlı insanlardaki kemik erimesine bağlı olarak; çok kolay travmalara bağlı olarak ortaya çıktılarsa, tam kapalı ameliyatlarla yani kemiğin içinde bir balon şişirilip düzeltilmesi akabinde kemiğin içine kemik çimentosu doldurularak tamir edilmeleri de mümkündür. Lakin unutulmaması gereken nokta, bu ameliyatların kırığa yol açan olaydan sonraki birinci birkaç ay içinde yapılması gerektiğidir.

Kanal Daralması: Bu olay belde, uzunluğunda yahut sırtta görülebilir fakat nerede olursa olsun, kelam konusu edilen omurga kemiklerinin ortasındaki kanalın daralması sonucu burada hem sonların ve hem de omuriliğin sıkışması sonucu ortaya çıkan şikayetlerdir. Hastanın belinde, boynunda yahut kollarında, bacaklarında olan ağrılardan çok; kısa bir aralık boyunca yürüdüğünde bacaklarında ortaya çıkan kasılma çeşidi ağrıların hastanın yürümesine pürüz olmasıdır. Bu sorun daha çok hekimlerin “Geriatrik” dediği ileri yaşlarda görülür.

Bu tablonun cerrahiden öteki hiçbir tedavi formülü yoktur. Lakin hastaya hekimlerin dediği biçimiyle “Minimal Girişimsel Ameliyat” yahut halk ortasındaki ismiyle “Kapalı Ameliyat, Kansız Ameliyat” yapılabileceği üzere; “Mikrocerrahi” yani küçük bir keşiden yapılan düşük riskli cerrahi teşebbüsler, yahut şayet bunlarla tahlil bulunamayacaksa tabiplerin dediği biçimiyle “Enstrümentasyon” yahut halk ortasındaki ismiyle “Platin Koyulan Ameliyat” ta yapılması gerekebilir.

Başa dön tuşu