Kalbin Yapısı Ve Çalışması

Kalp ekseriyetle kişinin yumruğundan biraz büyük, beden kanını toplardamarlar ile toplayan, atardamarlar ile tüm bedene yönlendiren kas yapısında güçlü bir pompadır. Günde ortalama 100.000 sefer kasılır ve 8.000 litre kanı daima olarak deverana pompalar. Kalp tabanı üstte, doruğu (apeksi) altta olacak formda, göğüsün merkezinde hafif sola hakikat yerleşmiştir. Önde göğüs kemiği ve yanlarda göğüs kafesi ile çevrelenmiştir. Kalpte 4 odacık(üstte sağ ve sol kulakçıklar ilealtta sağ ve sol karıncıklar) ve bu odacıkları birbirinden ayıran duvarlar vardır. Sol kulakçık ile sol karıncık ortasında ikili (mitral) kapak, sağ kulakçık ile sağ karıncık ortasında üçlü (triküspit) kapak, sol karıncıktan çıkan aortun kapağı ve sağ karıncıktan çıkan akciğer atardamarının (pulmoner arterin) kapağı bulunmaktadır. Bu kapaklar kanın tek taraflı akışını sağlamaktadırlar.

Kalbin çalışması

Kalpte üstten aşağıya yanlışsız olan elektriksel mesaj sistemi vardır. Bu mesaj sisteminde uyarıyı başlatan nokta üst ana toplardamarın sağ kulakçığın üst kısmına açıldığı yerin çabucak yanında olan sinoatrial (SA) düğümdür. Kalbin doğal pili olan bu düğüm (sinüs düğümü olarak da adlandırılır) eşit aralıklarla, hastanın yaşı ve durumuna nazaran değişen süratlerde ikaz çıkarır. Bu ikaz, kalbin her iki kulakçığı boyunca, yeniden bu iş için özelleşmiş mesaj yolları ile aşağıya yanlışsız yayılır. Böylelikle kulakçıklar kasılarak içlerindeki kanı karıncıklara boşaltırlar (diastol = kalbin gevşemesi). Sonrasında ihtar, kulakçıklar ile karıncıklar ortasında bulunan öbür bir özel bölgeye; atriyoventriküler (AV) düğüme gelir. Elektrik iletisi karıncıklara ulaştırılmadan evvel atriyoventriküler düğümde 0,1 saniyelik gecikme yaparak kulakçıklar ile karıncıkların birebir anda kasılmasını mahzurlar ve böylelikle kulakçıkların karıncıklardan evvel kasılması sağlanmış olur. Atriyoventriküler düğümden geçen akım, His demeti ve Purkinje lifleri ile karıncıklara yayılır. Karıncıklar kasıldıklarında içlerindeki kanı akciğer atardamarı yoluyla akciğerlere ve aort yoluyla bedene pompalarlar (sistol = kalbin kasılması). Böylelikle diastol ve sistolden oluşan bir kalp döngüsü (bir kalp atımı) tamamlanmış olur . Akabinde sinüs düğümü yeni bir ihtar çıkarıp yeni bir döngü başlatır ve bu olay günde yaklaşık 100.000 defa tekrarlanır.

Başa dön tuşu