İç Kulakta Baş Dönmesi Yapan Hastalıklar

1.Meniere :Nedeni bilinmiyen,iç kulak sıvısındaki ödemin artması sonucu dalgalı işitme kaybı ve çınlama ve baş dönmeleri ile seyreden hastalıktır. Ekseriyetle tek kulağı meblağ ve alt kümeleri bulunur.
2.Benin paroksismal pozisyonel vertigo :Belli baş hareketleri ile oluşan yarı daire kanallındaki otolit organdaki kalsyum kristallerinin yer değiştirmesi prensibine dayanır. Şiddetli saniyeler ile süren baş dönmesidir, işitme kaybı yoktur. Hangi yarı daire kanalına ilişkin olduğu test edilip , ona uygun hareketler ile düzeltilir.
3.Enfeksiyöz labirentit :İç kulak iltihabıdır.
4.Vestibüler nörit :Vestibuler hudutta virusler ile meydana geldiği düşünülen bir dejenerasyondur. Sık görülür. İşitme kaybı yoktur, günlerce süren şiddetli baş dönmesi ve kusma bulunur.
5.Otoskleroz:Orta kulakta stapes tabanında kireçlenme daha çok görülmekle birlikte iç kulağı etkileyebilir.
6.Perilenf fistül:İç kulak ve orta kulak ortasında bir açıklık olmasıdır. Dalgalı işitme kaybı vardır.
7.Akustik nörinom:Akustik nörinom selim karakterli, yavaş büyüyen bir tümör olup en sık olarak VIII. Kranyal sonun süperior vestibüler kolundan köken alır. Akustik nörinomlu hastaların birçoklarında epizodik vertigodan fazla dengesizlik hissi (unsteadiness) görülür.
8.Migren
9.Serebrovasküler hastalıkar
10.Travma
11.Otoimmun iç kulak başdönmesi :Hasara uğrayan bir dokunun elemanlarına karşı antikor ve etkin lenfosit varlığının kanıtlanması otoimmun hastalık tanımıdır. Cogan sendromu üzere göz bulguları ve baş dönmesinin bulunduğu hastalık buna örnektir.
12.Multiple skleroz
13.Epilepsi
14.Allerji ve baş dönmesi :Özellikle meniere hastalığı nedenlerinden biri olabilir
15.Hareket hastalığı :Araç tutması üzere, hareket sinyallerinin göz, vestibüler sistem, duyu organları tarafından farkjlı iletilmesi sonucu oluşur. En çok 2-12 yaş aralığında görülür.

Başa dön tuşu