Göz Çevresi Gençleştirme

Göz etrafı, bedenimizde doğal bir süreç olarak meydana gelen yaşlanma belirtilerinin gözlemlenebildiği birinci yerdir. Göz bölgesi, insan yüzünde en çok dikkat çeken ve bu sebeple değişimin en net gözlemlenebildiği alandır.

Göz etrafında gözlemlenen; kırışma, torbalanma, morluk, karanlık imgeler ve çizgilenme üzere durumlar, çeşitli sebeplerle meydana gelebilmektedir. Ortaya çıkan göz etrafı problemleri, şahısta uykusuz, yorgun, mutsuz ve hasebiyle aha yaşlı bir görünüme sebep olmaktadır.

Göz Etrafında Yaşlanma Meydana Gelmesinin Sebepleri Nelerdir?

Göz etrafında ortaya çıkan yaşlanmanın sebeplerini şu formda sıralayabilmekteyiz;

-İlerleyen yaş; kişinin göz etrafında kırışıklıklara, torbalanma ve morluklara sebep olabilmektedir. Bedendeki en hassas ve ince yapıya sahip olan göz etrafı derisi, yaşlanmanın tesirlerini yapısı gereği gözlemlenebilir nitelikte ortaya koymaktadır.

-Cilt tipi; kişinin doğuştan ve genetik olarak sahip olduğu cilt yapısı, vaktin olumsuz tesirlerine karşı daha zayıf nitelikte olabilmekte ve göz etrafında gözlemlenebilir nitelikte yaşlanma belirtileri oluşturabilmektedir.

-Genetik faktörler; kişi genetik yapısı gereği yaşlanmaya daha yatkın olabilmekte ve bu durum kendisini, göz yapısında, göz cilt yapısında ya da yüz yapısında bariz olarak ortaya koyabilmektedir.

Göz etrafında meydana gelen yaşlanma belirtileri, üstte belirtilen sebepler dışında; sigara kullanımı, sıhhatsiz beslenme, ömür usulü, ömür standardı üzere çeşitli faktörlerin tesiriyle de ortaya çıkabilmektedir.

Göz Etrafı Gençleştirme İçin Temel Değerlendirme

Göz etrafında meydana gelen yaşlanma belirtileri, bütün bir yüz yapısından bağımsız olarak ele alınmamalıdır. Yüz bir bütündür ve göz etrafında meydana gelen yaşlanma belirtilerinin bu bütünlük doğrultusunda ele alınması gerekmektedir.

Göz etrafı gençleştirme uygulamaları için yapılması gereken birinci değerlendirmeler şu formda sıralanabilmektedir:

Kaşların Düzeyinin Değerlendirilmesi

Yüzü bir bütün olarak düşündüğümüz vakit, kaşların muhakkak bir oranda bulunması gerektiğini söyleyebilmekteyiz. Yüz temel oranına nazaran, kaşların düzeyinde meydana gelen düşme, yaşlanma belirtisi oluşturmaktadır. Göz etrafı gençleştirme uygulamalarının muvaffakiyete ulaşabilmesi için, kaşların yüz oranına uygun düzeye getirilmesi gerekmektedir.

Kaşlarda besbelli bir düşme kelam konusu olduğu vakit, öncelikle kaş düzeyinin yüz oranına uygun hale getirilmesi gerekmektedir.

Şakak Bölgesinde Düşüklük ya da Çöküntü

Şakak bölgesinde çökme ya da düşüklük meydana gelmesi, aslında kaş düzeylerinin değişmesinin ve göz etrafı yaşlanmasının birinci etabı olarak nitelendirilebilmektedir. Yaşlanma, şakak bölgesinde düşme yahut daha bariz olarak çökmeyle kendisini muhakkak etmektedir.

Şakak bölgesinde düşme ya da çökme meydana gelmesinin temel sebebini ise, yerçekimi oluşturmaktadır.

Göz Altı ve Üstü Torbalanmaları

Üst göz kapağı daha çok şakak bölgesinde ve kaşlarda meydana gelen, alt göz kapağı ise orta yüz ve yanak bölgelerindeki yaşlanma tesirleriyle ortaya çıkmaktadır. Kaşlarda ve şakakta meydana gelen düşme, üst göz kapağında bir yük oluşturarak, yerçekimi ve yaşlanmanın da tesiriyle torbalanmalara sebep olmaktadır. Orta yüz bölgesinde ve yanaklarda, yerçekiminin tesiriyle meydana gelen yer değişimi, alt göz kapağının aşağı çekilmesine ve torbalanmalara sebep olabilmektedir.

Göz altı torbalanmalarına sebep olan yanak düşmesi durumu ileri düzeyde ise, endoskopik germe prosedürüyle yanak üst alınabilmektedir.

Göz Etrafı Gençleştirme Süreci Öncesi Neler Yapılmalıdır?

35 yaş sonrasında meydana gelen göz etrafı yaşlanma belirtileri, üst göz kapağı derisinde bollaşma ve kaşlarda sarkma ile kendisini bariz olarak ortaya koymaktadır.

50 yaş civarında ise, bütün beden kaslarında ve derisinde olduğu üzere, üst göz kapağında bulunan kaslar ve deride incelme meydana gelmekte, sarkma ise artış göstermektedir. Göz etrafında bulunan bağ dokuları ve liflerinde gevşeme oluşmasıyla, göz çukurunda bulunan yağ yastıkçıklarında dışarıya hakikat fıtıklaşma ve göz torbaları gözlemlenmektedir.

Göz etrafı gençleştirme ameliyatı öncesi ayrıntılı bir muayene süreci gerçekleştirilmesiyle, yüzün bütünsel yapısının ve temel oranının sağlanmasına yönelik tesirli süreçler gerçekleştirilebilmektedir.

Göz Etrafı Gençleştirme İşlemleri

Göz etrafında gözlemlenen yaşlanma belirtilerinde yüz bir bütün olarak ele alınarak yapılan ayrıntılı ön değerlendirmeler sonucunda gerekli süreçler gerçekleştirilmektedir.

-Üst göz kapağı operasyonları; ekseriyetle lokal anestezi uygulanarak yapılmaktadır. Yalnızca üst göz kapağında gerçekleştirilen ameliyatlar, 40 dk- 1 saat içerisinde yapılabilmektedir.

-Alt göz kapağı operasyonları; yanak ve orta yüz hudut bölgesinde bulunduğu için daha ayrıntılı süreçler uygulandığı süreçler olarak karşımıza çıkmaktadır. Alt göz kapaklarının ameliyatı bir saat sürebilmektedir. Alt göz kapağı operasyonlarında lokal anesteziye sedasyon formülü ek edilebilmekte ya da hastanın isteğine nazaran genel anestezi uygulanabilmektedir.

-Kaş düzeyinin düzeltilmesi süreci; endoskopik kaş kaldırma uygulaması ve botoks uygulamalarıyla tedavi edilebilmektedir.

Göz etrafı gençleştirme süreçleri sonrası kişi, genel anestezi uygulanmadığı durumlarda birebir gün taburcu olabilmektedir. Ameliyat sonrası kesin sonuçların görülmesi 1 ya da 2 ay sürebilmektedir. Göz kapağı derisi hassas ve ince yapısına karşın, en kolay uygunlaşan bölgelerden biridir, bu sebeple ameliyat sonrası neredeyse hiç iz kalmamaktadır.

Başa dön tuşu