Epilepsi (Sara) Hastalığı

Halk ortasında sara ismiyle bilinen epilepsi, beyindeki hudut hücrelerinde meydana gelen olağandışı elektriksel ikaz ve bunun sonucu olarak bedende kimi belirtilerin ortaya çıkmasıdır. Epilepsi nöbeti denilen bu belirtiler, kasılma, donuklaşma, şuur kaybı halinde görülebilir. Herkes rastgele bir sebeple sara nöbeti geçirebilir. Örneğin; şekerin ya da tansiyonun çok düştüğü durumlarda nöbet geçirilmesi mümkündür lakin kişinin tek bir nöbet geçirmesi epilepsi hastası olduğu manasına gelmez. Epilepsi hastası diyebilmek için bu nöbetlerin süreklilik göstermesi gerekir.

EPİLEPSİ SEBEPLERİ

Epilepsi çeşitli sebeplere bağlı olarak ortaya çıkabilir. Tümörler, AVM (Arteriovenöz Malformasyon), beyin damarlarında tıkanıklıklar, enfeksiyonlar, menenjit bu sebepler ortasında sayılabilir. Ayrıyeten doğuştan olduğu üzere çarpma ve düşme sonucunda baş travması sonrası da gelişebilir. Bu türlü bir durumda çarpmanın şiddetine, etkilediği alana nazaran hastalığın ortaya çıkması aylar hatta yıllar alabilir.

EPİLEPSİ NÖBETLERİ

Epilepsi nöbetleri bedenin aşikâr bir organını tutabilir. Örneğin; kimi hastalarda bacakta, kolda titremeler formunda gözlemlenirken kimi hastalarda ise tüm bedeni tutabildiği görülmüştür. Bazen de kol ya da bacakta başlar daha sonra bütün bedene yayılabilir. Kimi hastalar ise konuşurken dalgınlaşır, susar bir müddet sonra tekrar konuşmasına devam eder. Velhasıl çok farklı hallerde nöbet görülebilir.

TANI VE TEDAVİ

Epilepsinin tanısı MR, EEG, kan tetkikleri üzere prosedürler kullanılarak nöroloji uzmanları tarafından konur ve ilaçlarla nöbetler baskılanmaya çalışılır. Şayet hastanın nöbetleri ilaçlarla baskılanabiliyorsa ve günlük yaşantısına devam edebiliyorsa diğer bir şey yapmaya gerek yoktur. Lakin nöbetler ilaçlarla baskılanamaz ve cerrahi olarak yapılacak bir müdahale nöbet sebebini ortadan kaldırabilecek üzereyse o vakit beyin cerrahisi işin içine girer. Beyin cerrahisi uzmanları daha çok tümörlere bağlı gelişen epilepsi ile ilgilenir. Bu durumda tümörün çıkartılması için ameliyat yapılması gerekir. Ayrıyeten doğum sırasında oksijen yetmezliği meydana gelirse beyinde Temporal lobda yer alan hafıza ve istikamet bulmada kıymetli rolü olan Hipokampus denilen bölge oksijen azlığından etkilenir ve orada bir dejenerasyon meydana gelir. Öbür bir tabirle bu bölge incelir ve hudut hücreleri ziyan görür, bu bireylerde de ileride gençlik periyotlarında epileptik nöbetler ortaya çıkabilir. Bu hasta kümesi da beyin cerrahisi uzmanlarını ilgilendirmektedir. Ayrıyeten beynin farklı yerlerinde doğuştan olan yapısal bozukluklar da nöbetlere sebep olabilir ve beyin cerrahisi uzmanları tarafından değerlendirilmelidir.

Beyinin rastgele bir yerindeki yapısal bozukluk nedeniyle (AVM, tümör, ya da beyefendisinin kendi dokusunda bozukluk varsa) beynin o bölgesini ameliyatla çıkarmak gerekir.

Epilepsi hastalarının yaklaşık yüzde 5’i ameliyata muhtaçlık duyar. Birtakım hasta kümelerinde nöbetleri önlemek için pil de takılabilir. Bunun için; uzunluğundaki vagus hududuna iletici bir tel sarılır, ucu pile bağlanır ve pil de göğüs duvarında cilt altına yerleştirilir. Bu pilden o sona daima ikaz verilir, hudut de uyarıyı beyefendisine aktarır böylelikle nöbetler bastırılır.

Başa dön tuşu