Dil Kanseri Nedir?

Kanser, tıbbi manada bedenin dış ve iç yüzeylerini örten ve ‘epitel’ ismi verilen katmanlardaki hücrelerden gelişen makus huylu (habis, malign) tümör demektedir. Lisan kanseri lisanın yapısındaki farklı dokuları oluşturan hücrelerin denetimsiz büyümesi, etraf yapıları harap etmesi ile seyreden bir hastalıktır. Bu tümör öteki makus huylu tümörler üzere tedavisiz kalıp ilerlemesi durumunda uzunluğundaki lenf bezeleri ve bedenin başka organlarına sıçrayarak (metastaz) hayatı tehdit eder hale gelir.

Dil ve ağız içi tümörü nedir?

Tıbbi manada tümör, kanseri de içerecek halde denetimsiz hücre büyümelerinin tümünü söz eder. Bu büyüme makus huylu (habis, malign) olabileceği üzere âlâ huylu (selim, benign) da olabilir.

Genel olarak makûs huylu tümörler, etraf dokuları işgal edip ziyan vererek büyümesinin yanı sıra etraftaki lenf bezelerine ve bedenin öbür organlarına sıçrama yapıp (metastaz) o bölgelerde de denetimsiz büyümeye devam eder. Sonuçta bu süreç, hayatı tehdit eder hale gelecektir.

İyi huylu tümörler, etraf dokuları işgal etmeden ve genel olarak hasar vermeden ‘iterek’ büyürler. Lenf bezelerine ve bedenin başka organlarına sıçrayıp (metastaz) hayati bir tehdit oluşturmazlar.

Ağız içinde kanser nerelerde görülür?

Dil, ağız içinde en sık kanseri görülen organdır lakin ağzın başka bölgelerinde de kanserler görülmektedir. Bunlar;

 • Ağız tabanı – lisan altı
 • Diş eti ve çene kemiği (mandibula maksilla)
 • Yanak
 • Tonsil – bademcik
 • Sert ve yumuşak damaklar – küçük lisan (uvula)
 • Dudak

Dil ve ağız içi tümörü tipleri nelerdir?

Dilde karşılaştığımız tümörlerin bir kısmı papillom (siğilimsi tümör), fibrom ve granülom üzere âlâ huylu tümörlerdir. Lakin değerli bir kısmı da aşağıda sıralanan berbat huylu tümörlerdir.

Kötü huylu tümörler

Skuamöz Hücreli (Epidermoid) Kanser:
Lisan yüzeyini örten epitel katmanda en sık görülen kanser, skuamöz hücreli kanser ya da başka ismiyle epidermoid kanserdir. Bu kanser tipi birebir vakitte burun, ağız (oral kavite), boğaz, yutak (orofarenks), alt yutak (hipofarenks) ve gırtlak (larenks) üzere baş-boyundaki öteki bölgelerde de en sık görülen kanserdir.

Mukoepidermoid Kanser:

Dilin epitel katmanı içinde bulunan mikroskopik tükürük bezi hücrelerinden gelişen kanser tipidir. Lisan dışında burun, ağız (oral kavite), boğaz, yutak (orofarenks), alt yutak (hipofarenks) ve gırtlak (larenks) üzere bölgelerin epitel katmanından da gelişebilir.

Bu tümör, ayrıyeten ağız boşluğuna açılan

 • parotis: kulak önü,
 • submandibüler: çene altı
 • sublingual: dil altı tükürük bezlerinde de oluşabilir.

Mukoepidermoid kanser kendisini yaradan çok şişme olarak belirli eder.

Adenokistik Kanser (Adenoid kistik kanser)

Dilin epitel katmanı içinde bulunan mikroskopik tükürük bezi hücrelerinden gelişen kanser cinsidir. Lisan dışında burun, ağız (oral kavite), boğaz, yutak (orofarenks), alt yutak (hipofarenks) ve gırtlak (larenks) üzere bölgelerin epitel katmanından da gelişebilir.

Bu tümör ayrıyeten ağız boşluğuna açılan

 • parotis: kulak önü,
 • submandibüler: çene altı
 • sublingual: dil altı tükürük bezlerinde de oluşabilir.

Adenokistik kanser kendisini yaradan çok şişme olarak muhakkak eder.

İyi huylu ve berbat huylu tümör ne manaya gelmektedir?

Vücutta uygun huylu tümörler ekseriyetle yavaş (yıllar içerisinde) büyüyen, etraftaki dokulara ziyan vermeyen, lenf bezlerine ve başka organlara sıçrama (metastaz) yapmayan ve birçok kere etraf dokularla kapsül ismi verilen bir sonla ayrılan tümörlerdir. Bu tümörler nadiren hayatı tehdit edecek büyüklüğe ulaşılar.

Kötü huylu tümörler çoklukla daha süratli (haftalar, aylar içerisinde) büyüyen, etraftaki dokuları işgal eden, ziyan veren, lenf bezlerine ve öbür organlara sıçrama (metastaz) yapan ve birçok defa tedavisiz kalması durumunda hayatı tehdit eden tümörlerdir.

Dil ve ağız içi tümörü yahut kanseri sebepleri nelerdir?

Dilde gelişen kanserlerin bilhassa de skuamöz hücreli kanserin oluşmasına yol açan kimi etkenler yeterli bilinmektedir.

Bunlar;

 • Sigara ve tütün eserlerinin kullanımı,
 • Aşırı alkol kullanımı,
 • İyi oturmayan, mukozayı tahriş eden diş protezleri,
 • HPV (Human Papilloma Virus) enfeksiyonu Tip 16 – 18 (özellikle bademcik ve lisan kökü kanserinde)

Ancak hastaların bir kısmında bu sebeplerin hiçbirine rastlanmamaktadır.

Dil ve ağız içi kanseri gelişiminde HPV ‘nin rolü nedir?

HPV, cinsel yolla bulaşan bir virüstür. Bayanlarda daha sık olmak üzere genital bölgede kimi lezyonlara ve tümör gelişimine yol açabilmektedir. HPV’nin pek çok tipi bulunmaktadır. Bunlarda bilhassa 16 ve 18 tipleri hem cinsel organlarda hem de ağız içi, boğaz yahut gırtlakta tümör gelişimine yol açabilmektedir.

Ağız içinde ve boğazda en sık, lisan kökü ismi verilen lisanın art kısmı ve bademciklerde (tonsil) HPV’ye bağlı kanser gelişimi görülmektedir.

Dilin ön ve yan kısımlarında, diş etinde, yanaklarda ve dudaklarda gelişen kanserlerin çoklukla HPV ile alakası olmadığı kabul edilmektedir.

Kötü yapılmış diş protezleri ve lisan ve ağız içi kanseri alakası nedir?

Ağıza tam uymayan, makûs gereçten yapılmış protezler yıllar içerisinde lisanın, diş etinin, ağız tabanının ve yanağın mukoza katmanını tahriş edip kanser gelişimine yol açabilir. Bu nedenle protez ve takma diş, vurma sonucu tahrişe yol açıyor ise, daha uygun yapılmış bir protez ile değiştirilmesi önerilir.

Dil ve ağız içi kanseri yahut tümörünün belirtileri nelerdir?

Dil kanseri genel olarak lisanın yan taraflarında haftalar yahut aylardır mevcut olan yara yahut kabarıklık formunda kendini gösterir. Sıradan yaraların tersine güzelleşme olmaz ve büyümeye devam eder. Bu şişme yahut yara, lisan kökü ismi verilen lisanın art kısımlarında da görülebilir.

Yara, başlarda ağrısızken vakit içerisinde ağrı da belirtilere eklenip hastanın konuşmasını, yutmasını ve yemesini tesirler hale gelebilir. Daha ileri periyotlarda ağrı, daima hal alıp bilhassa geceleri hastaya büyük eza verebilir. Ağrılar kimi vakit tıpkı taraftaki kulağa da vurabilir.

Hastalık kimi vakit, boyun ve çene altı lenf bezelerine sıçrayıp (metastaz) şişlikler ile kendini belirli edebilir.

Dil ve ağız içi kanseri kimlerde daha sık görülür?

Dil kanseri, birden fazla defa 30 ve daha üzeri yaştaki bayanlarda görülmektedir. Fakat, erkeklerde, nadiren de gençlerde ve çocuklarda görülebilmektedir.

Erkek hastalar daha tipik olarak ağır alkol ve tütün kullanımı alışkanlığı olan, beden – ağız hijyenine pek dikkat etmeyen kişilerken, bayan hastalar kimi vakit tütün ve alkol kullanımı alışkanlığı olmayan, beden ve ağız hijyeni ile beslenmesine dikkat eden bireyler olabilmektedir.

Dil ve ağız içi lezyonu ne demektir?

Lezyon sözü tıpta çoklukla cilt yahut mukoza üzerinde yüzeyden kabarıklık ya da çökme yahut renk değişikliği olarak ayrılan gelişmelere verilen isimdir. Bu gelişme uygun huylu olabileceği üzere berbat huylu da olabilir.

Bu değişiklik lisan yüzeyinde olduğunda, lisan lezyonu olarak isimlendirilir. Şayet iki yahut üç haftayı geçen bir müddettir mevcutsa, biyopsi almak yanlışsız bir tavır olacaktır.

Lökoplaki ve eritroplaki nedir?

Lokoplaki ve eritroplaki ekseriyetle ağız içini kaplayan mukozada kabarıklık olmaksızın renk değişimi halinde ortaya çıkan lezyonlardır. Bu lezyonlar lisanda olabileceği üzere ağız boşluğu, yutak (orofarenks) hatta gırtlakta da (larenks) gelişebilmektedir.

Lökoplakide lezyonun rengi beyaz iken, eritroplakide kırmızı tonlardadır. Bu lezyonlar, iki yahut üç haftayı geçen bir müddettir mevcutsa biyopsi almak yahut tamamını çıkartmak hakikat yol olacaktır.

Lökoplakinin ve eritoplakinin değeri, skuamöz hücreli kansere dönme ihtimallerinin bulunmasıdır. Bu nedenle birden fazla sefer tamamiyle cerrahi olarak çıkartılmaları kelam bahsidir.

Lökoplaki ve eritroplaki kimlerde görülür?

Bu lezyonlar kimi vakit sigara, ağır alkol kullanımı, protez dişlerin uzun devirli tahrişi üzere sebeplere bağlı olarak oluşmaktadır.

Kimi vakit da, bilhassa de bayanlarda üstteki sebeplerden hiçbiri olmaksızın, resen gelişebilmektedir.

Dilimde yara yahut rengi değişimiş alan var, ne yapmalıyım?

Şayet yara yahut renk değişikliği alanları iki – üç haftayı geçen müddettir mevcutsa kulak burun boğaz doktoru tarafından görülmesinde yarar vardır. Düzgün huylu lezyonlar birçok defa bu mühlet içinde güzelleşip kaybolacaktır.

Dilimin altında yara yahut rengi değişimiş alan var, ne yapmalıyım?
Şayet yara yahut renk değişikliği alanları iki – üç haftayı geçen müddettir mevcutsa kulak burun boğaz doktoru tarafından görülmesinde yarar vardır. Yeterli huylu lezyonlar birçok kere bu müddet içinde güzelleşip kaybolacaktır.

Aft ile tümörü yahut kanseri nasıl ayırırız?
Aft, lisan üzeri, lisan altı, yanak, damak, dudak içi üzere alanlarda oluşan, genelde boyutu 5-6mm’yi geçmeyen, ağrılı ve iki hafta içerisinde uygunlaşması beklenen zararsız lezyonlardır.

Aft, kanserleşmez ve kansere dönüşmez. Sık aft çıkması ile ağız içi kanserlerinin bir ilgisi yoktur.

Tümör yahut kanser, iki yahut üç haftadan daha uzun mühletten var olan, başlangıçta birden fazla vakit ağrısız oluşumlardır. Aftın boyutu vakitle küçülme ve yok olma eğilimindeyken tümör küçülmez, kendi kendine yok olmaz ve çabucak her vakit büyümeye devam eder.

Ağrı olmaması, lisandaki yaranın kanser olma ihtimalini azaltır mı?
Hayır, azaltmaz. Kanserin erken devirlerinde ağrı olması beklenmez. Ağrı olmasa bile ağız içerisinde üç haftayı geçen olağan dışı bir görünüm var ise, kulak burun boğaz doktoruna başvurmanızda yarar vardır.

Dil kanseri yahut lisan tümörü lisanın hangi bölgesine yerleşir?

Dil kanserleri, temel olarak lisanın üç bölgesinde bulunur: Lisanın yan kısmında, Ağız tabanı olarak da isimlendirilen lisanın alt kısmında, lisan kökü olarak isimlendirilen lisanın art kısmında. Lakin lisanın uç kısmı ve lisanın tam orta kısmı üzere bölgelerde de tümörler görülebilmektedir.

Dilin yan kısmı ve art kısmı (dil kökü) tümörleri ortasında farklar var mıdır?

Dilin yan tarafında ortaya çıkan kanserler, lisan kökü ismini verdiğimiz lisanın art kısmında oluşan kanserlere nazaran hem daha sıktır hem de daha kolay fark edilebilirler. Lisan kökü kanserleri, lisanın yan kısmındaki kanserlere nazaran daha geç belirti verir ve teşhis edildiğinde ekseriyetle daha ileri safhada olurlar. O nedenle tedavisinde daha büyük cerrahiler yapmak gerekebilir. Kimi vakit da, lisan kökündeki kanserin kendisi saklı kalırken uzunluğunda metastaz yaptığı lenf bezesi büyümeleri, birinci belirti olarak ortaya çıkar. Lisan kökü kanserleri oluşumunda HPV (Human Papilloma Virus)’nin rolü, lisanın yan tarafındaki kanserlere nazaran daha fazladır.

Ne vakit tabip muayenesi gereklidir?

Ağız içi yahut lisan yüzeyinde üç haftadan uzun müddettir bulunan yara, kabarıklık, çukurlaşma yahut renk değişikliği biçimindeki oluşumlarda bir kulak burun boğaz tabibine başvurmakta yarar vardır.

Dil ve ağız içi kanseri belirtilerinde hangi doktora gidilmeli?
İki yahut üç haftayı geçen lisan ve ağız içindeki lezyonlarda, bir kulak burun boğaz uzmanına görünmekte yarar vardır. Doktorunuz şüphelendiği takdirde bir biyopsi isteyecektir.

Muayene nasıl yapılır ve muayane sonrası hangi tetkikler uygulanır?

Öncelikle güçlü bir ışık altında yara, kabarıklık yahut renk değişikliği formunda görülen lezyonu inceleriz.

Daha sonra bir eldiven giyerek sertliğini, lisan ve ağız içerisindeki uzanımını denetim ederiz.
Bu kademeden sonra, uzunluğundaki lenf bezelerinin durumu elle yapılan muayenede incelenir.

Muayeneden sonra tümör kuşkusu varsa birçok sefer ultrason, bilgisayarlı tomografi (BT) yahut MR üzere radyolojik tekniklerle görebildiğimiz yahut hissedebildiğimizin ötesindeki ağız, boğaz ve boyun bölgelerini araştırırız.

Ardından izlediğimiz yol, lezyondan biyopsi almak yahut kimi vakit büsbütün çıkartıp patoloji incelemesi için patoloji uzmanına yollamaktır.

“Kesin kanser teşhisi, lakin patoloji uzmanının yaptığı incelemeler sonucunda ortaya çıkabilir.” Bunun öncesinde kanser kuşkusu kelam bahsidir.

Biyopsi sonucu kanser olarak raporlanırsa kimi vakit PET-BT tetkiki ile tümörün uzak bölgelere yayılım yapıp yapmadığını da araştırırız.

Sadece görüntüleme prosedürleri ile kanser teşhisi konur mu?
Hayır. Ultrason, BT ve MR üzere görüntüleme formülleri ile kesin kanser teşhisi konulamaz, yalnızca kuşku oluşabilir. Kesin kanser teşhisi, lakin patoloji uzmanının yaptığı incelemer sonucunda ortaya çıkabilir.

Dil ve ağız lezyonlarında biyopsi nasıl yapılır?

Genellikle hem olağandışı görünümlü alanı hem de sağlıklı dokuyu içeren bir kesim bistüri yahut diğer aletler yardımı ile alınır ve bozulmayı önlemek için özel sıvılar içeren bir kaba konup patoloji laboratuvarına gönderilir.

Bu süreç çoklukla lokal anestezi altında hastanın canını yakmadan yapılır. Kimi vakit lezyonun tamamını da çıkartmak kelam konusu olabilir. Buna tabip karar verecektir.

Biyopsi sonrası hasta, günlük yaşantısına devam edebilir, yalnızca bir mühlet yumuşak ve soğuk besinler ile beslenmesi öğütlenir.

Biyopsi, temel olarak kulak burun boğaz uzmanları tarafından yapılır. Bunun yanı sıra dermatologlar ve kimi vakit da pratisyen doktorlar ile diş tabipleri de biyopsi yapabilir. Fakat dokuyu inceleyecek olan her vakit patoloji uzmanıdır.

Dil ve ağız içi kanseri teşhisi için biyopsi koşul mı ve biyopsi almak tümörün yayılımını arttırır mı?

Evet, biyopsi koşuldur. Biyopsi öncesi yalnızca kanser kuşkusundan kelam edebiliriz.

Dilden, ağız içerisinden, yutaktan yahut gırtlaktan biyopsi almak, tümörün yayılmasına yol açan ve hastaya ziyan veren bir süreç değildir. Bilakis en hakikat tedaviyi bir an evvel uygulayabilmek için öncelikle hastalığın isminin konması, biyopsi ile mümkündür.

Biyopsi sonucum displazi çıktı, bu ne manaya gelir?

Displazi, patoloji uzmanı tarafından alınan doku örneğinin özel boyalar ile boyanarak mikroskop altında incelenmesi sonucunda hücrelerdeki değişiklikleri tanım eden tıbbi tabirdir.

Displazi, ekseriyetle skuamöz hücreli kansere giden yolda birinci basamak olarak kabul edilir. Lisanın yahut ağzın yüzeyini oluşturan epitel hücrelerinin olağandışı özellikler kazanması halini tanımlar. Her displazi alanı kesinlikle kansere dönüşecek diye bir kural yoktur lakin kanser riskinin artması kelam mevzusudur.

Bir defa displazi teşhisini alan lezyon, dikkatli takip edilmeli gerekirse o alan büsbütün çıkartılmalıdır.

Kimi vakit lökoplaki olarak görülen lezyonların patologlar tarafından incelenmesi sonucunda da displazi teşhisi konulmaktadır. Hücrelerin olağandan sapma derecesine nazaran pataloglar tarafından displazi derecelendirilmektedir.

İn situ kanser, in situ karsinom yahut carcinoma in situ ne manaya gelir?

İn situ karsinom (in situ kanser), sıklıkla patologlar tarafından kullanılan ve hücrelerin olağandan sapma derecesinin en son safhada olduğunu gösteren tıbbi tabirdir. Burada birden fazla sefer kabarıklık, yara, şişlik yahut kitle manasında bir oluşum, yani klinik manada bir tümör kelam konusu değildir.

Anlamı, kanser oluşumunun başlamış olduğudur. Kanser, epitel ismi verilen döşeyici katmanda çok yüzeydedir ve yayılması için gereken lenf ve kan damarlarına ulaşmamıştır.

Deri ve mukoza epitelinde kaynaklanan kanserlerin birinci evresi olarak kabul edilir. Bu kademede ağız içerisindeki lezyon kimi vakit olağandan daha kırmızı görünümdedir ve klinisyenler tarafından eritroplaki olarak isimlendirilir.

Ağız içindeki kanserli dokunun etrafında sağlıklı dokuyla ortadaki hudutta in situ kanser saptanması da çoklukla görülen bir durumdur.

Mikro invaziv kanser yahut mikro invaziv karsinom ne manaya gelir?

Mikro invaziv karsinom (mikro invaziv kanser), pataloglar tarafından kullanılan ve kanser hücrelerinin mukoza katmanının birinci hududunu çok ufak bir alanda aştığını söz eden tıbbi bir tabirdir. Kanserin çok erken etabı kelam hususudur.

İn situ kanserde olduğu üzere burada da birçok defa kabarıklık, yara, şişlik yahut kitle manasında bir oluşum, yani klinik manada bir tümör kelam konusu değildir.

İnvaziv kanser ne manaya gelir?

İnvaziv kanser, mukoza ismi verilen örtücü tabakanın hudutları aşılmış, lenfa ve damarlara ulaşma, lenf bezeleri ve uzak organlara sıçrama (metastaz) mümkünlüğü olan kanserdir.

İnvaziv kanserde tümörün boyutuna, bölgesel yapılara ve uzak organlara yayılımına nazaran dört basamak (evre) vardır. Tedavi planını yaparken en kıymetli kriter tümörün evresidir.

Dil ve ağız içi kanserinde evreleme nasıl yapılır?

Tıpta TNM sınıflaması olarak bilinen bu sistemi klinisyenler, hastalığın evresini belirtmek ve prognozu (hastalığın seyri, gidişatı hakkındaki öngörü) varsayım etmek ve sonuçta hasta için en uygun tedaviyi planlamak emeliyle kullanılmaktadırlar.

T; tümörün kaynaklandığı yerdeki boyutu,

N; baş boyun bölgesindeki tümörler için boyun lenf bezelerine metastaz yapmış (sıçramış) olan tümörün boyutu ve durumu,

M; boynun ötesinde, uzak organlarda birçok sefer kan yoluyla metastaz varlığını gösteririr.

Örneğin; T1 N0 M0 lisan tümörü, lisan üzerinde en geniş boyutu 2cm’den ufak, uzunluğundaki lenf bezelerine sıçramamış, uzak organlara sıçramamış tümör manasına gelir. Öbür bir sınıflama ile ‘stage’ (evre) 1 yani, en erken evre tümör demektir.

Bu sınıflamada;
T: 1’den 4’e
N: 0’dan 3’e
M: 0 yahut 1 halinde tabir edilmektedir.

Bu üç harften hastalığın seyrine ait en belirleyicisi M (kan yoluyla yahut uzak bölgelere hastalığın yayılımı) olmaktadır. Uzak organlara metastaz varlığında M1 olmakta, bu da, öbür sınıflama olan ’stage’ (evre) 4C, yani en son evre hastalık manasına gelmektedir.

Dil ve ağız boşluğu kanserlerinde evreleme nasıl yapılır?

Bütün dünyada tabipler ortasında kanserin bedendeki yaygınlığını yani, evresini rapor etmek için kullanılan geçerli sınıflama TNM sınıflaması ve buna temaslı olarak ’staging’ (evreleme) dir.

Buna nazaran;

 • T; tümörün kaynaklandığı yerdeki boyutu ve yayılımını,
 • N; baş boyun bölgesindeki tümörler için boyun lenf bezelerinde metastaz (sıçrama) varlığı, metastaz yapmış ise metastazlı lenf bezelerinin sayısı ve boyutunu,
 • M; boynun ötesinde, uzak organlarda (akciğer, kemik, beyin ve karaciğer) birçok defa kan yoluyla metastaz olup olmadığını belirtir.

T Kategorisi

Tis: İn situ kanser. Yani kanser, epitel ismi verilen döşeyici katmanda çok yüzeydedir ve yayılması için gereken lenf ve kan damarlarına ulaşmamıştır.

T1: Tümörün en büyük boyutu 2cm’den küçüktür.

T2: Tümör boyutu 2cm ile 4cm ortasındadır.

T3: Tümör boyutu 4cm’den büyüktür.

T4: Tümör ağız boşluğuna komşu yapılara uzanmıştır.

T4a: Alt çene kemiği (mandibula), üst çene kemiği (maksilla), yüz ve boyun cildine uzanmıştır,

T4b: Tümör, kafatasının alt kısmında ‘kafatabanı’ denilen bölgedeki kemiklere yahut karotis ya da karotid arter denilen şah damarına uzanmış ve onu sarmıştır.

N Kategorisi

N0: Boyun lenf bezelerinde saptanabilen bir metastaz yok.

N1: Uzunluğunda, ağız içindeki tümörle tıpkı tarafta (sağ yahut sol), 3cm’den küçük tek bir metastazlı lenf bezi var.

N2a: Uzunluğunda, ağız içindeki tümörle birebir tarafta 3 cm’den büyük, 6 cm’den küçük metastazlı tek bir lenf bezesi var.

N2b: Uzunluğunda, ağız içindeki tümörle birebir tarafta 6 cm’den küçük metastazlı birden fazla lenf bezesi var.

N2c: Uzunluğunda, ağız içindeki tümörün karşı tarafında (örneğin tümör ağız içinde soldaysa boynun sağ tarafında) 6 cm’den küçük metastazlı lenf bezesi var.

N3: Uzunluğunda rastgele bir tarafta 6 cm’den büyük metastazlı lenf nodu var.

M Kategorisi

M0: Uzak organlara metastaz (sıçrama) yok.

M1: Boynun ötesinde, uzak organlarda (akciğer, kemik, beyin ve karaciğer) birçok defa kan yoluyla metastaz (sıçrama) var.

Evreleme (Staging)

Nihai evreleme, hastaya mahsus T, N ve M sınıflamalarının birleşimini söz eder.

Örneğin T1 N0 M0 bir tümör en erken evre, yani, evre 1’dir. Öte yandan beyin yahut akciğer üzere uzak organlara sıçramış bir tümör evre 4c (en ileri evre) olarak isimlendirilir.

** Değerli Not: Bu karmaşık sınıflama hastalar için baş karıştırıcı olabilir. Başınızda oluşabilecek soruları doktorunuza danışınız.

Tümör evrelemesine neden gerek duyulur?

Hastalığın prognozu (olası seyri) ve tedavi seçenekleri ortasından hangilerinin kullanılacağı kararı direkt hastalığın evresi ile bağlantılıdır. Tabi hastanın genel tıbbi durumu (şeker yahut kronik akciğer hastalıkları üzere birlikte bulunan diğer hastalıkların varlığı) ve tercihleri de evre kadar tedavi seçiminde göz önünde bulundurulur.

Başa dön tuşu