Çocuklarda görülen kalp hastalıkları

Çocuklar yetişkinlerin küçülmüş hali olmayıp daima büyüyen ve gelişen insanlardır. Bu nedenle çocuk kalp hastalıkları yetişkinlerin kalp hastalıklarından epeyce farklıdır. Son yıllarda çocuklarda görülen kalp hastalıklarında gerçek manada bir artış olmasa da halkımız ve hekimler ortasında bu hastalıkların tanınması artmıştır.

Çocuklarda görülen kalp hastalıkları temel olarak üç kümeye ayrılmaktadır. Bunlar doğumsal yahut doğuştan kalp hastalıkları, kalp ritim bozuklukları ve sonradan gelişen (kazanılmış = edinsel) kalp hastalıklarıdır. 

1. Doğumsal kalp hastalıkları (halk lisanında “kalp delikleri”) yenidoğan bebeklerin yaklaşık yüzde 1’inde görülmektedir. Bunların da yaklaşık yüzde 25’i “kritik kalp hastalığı” olarak değerlendirilmekte ve bu hastalara kardiyak kateterizasyon, anjiyokardiyografi ve/veya açık kalp ameliyatı ile müdahale gerekmektedir. Uygun ve vaktinde teşebbüsle kritik kalp hastalığı ile doğan bebeklerin yaklaşık yüzde 80’i bir yaşına ulaşabilmektedir. Daha evvelki yıllarda çaresiz üzere görülen birçok durumda başarılı teşebbüsler ve ameliyatlar yapılabildiği için, erişkin yaşlara ulaşan doğumsal kalp hastalığı olan hastaların sayısı gün geçtikçe artmaktadır.

2. Çocuklardaki öteki değerli bir kalp hastalığı kümesi kalp ritim bozukluklarıdır. Bu bozukluklar çocuklarda çarpıntı, bayılma, hatta ani mevt üzere bulgularla ortaya çıkabilmektedir. Bu bozuklukların sıklığı geçmişte düşünülenden çok daha fazladır. O denli ki kimi bozukluklar 250 çocuktan birinde görülebilmektedir. Lakin bu bozuklukların tanısı çoklukla vaktinde ve gerçek konulamadığı için sıklıkla gözden kaçmaktadır. 

3. Sonradan gelişen (kazanılmış = edinsel) kalp hastalıkları ortasında ise kimi viral yahut bakteriyel enfeksiyonlar, romatizmal kalp hastalığı, ilaçlara yahut zehirlenmelere bağlı meseleler ve kalp kası bozuklukları yer almaktadır. Romatizmal kalp hastalığı ülkemiz üzere gelişmekte olan ülkelerde doğuştan olmayan kalp hastalıklarının en değerli nedenidir.

Kalp hastalıklarının çocuklarda her vakit bulgu vermediği ve hayatı tehdit edebildiği unutulmamalıdır. Bu nedenle her çocuğun en az bir sefer Çocuk Kalp Hastalıkları (Pediatrik Kardiyoloji) Uzmanı tarafından kıymetlendirilmesi uygun olacaktır.

Kalp hastalığı tanısı konulan çocuklarda enfeksiyon hastalıklarından korunma, aşıların sistemli yapılması, uygun beslenme ve bakım ile Çocuk Kalp Hastalıkları (Pediatrik Kardiyoloji) Uzmanı tarafından yakın takip hayli kıymetlidir. 

Başa dön tuşu