Beyin Tümörleri

eyindeki olağan hücrelerin anormalleşerek büyümesi sonucunda makus huylu ve yeterli huylu olarak kitleleşen yapılar beyin tümörleri olarak nitelendirilirler. Beyin tümörleri yeni doğan çocuklar dahil olmak üzere tüm yaş devirlerinde görülürler. Orta yaş sonrası bilhassa kanserli hastaların büyük bir kısmında kanserin yayılması ile beyinde tümör ortaya çıkabilir. Meydana gelen kitle kafatası içi basıncının artmasına sebep olarak beyin üzerine baskı yapmaya başlar ve birtakım olumsuz belirtiler gösterir. Beyin tümörlerinin erkenden teşhis edilebilmesi birçok sefer hastanın hayatını ve ömür kalitesini etkilemektedir Beyin, kafatası ile çevrilidir. Bu, tümörün büyürken olağan beyin dokularına basınç uygulamaya başlaması demektir. Bu durum da beyin şişmesine neden olabilir. Bu nedenle tümörün mümkün olduğunca çabuk tedavi edilmesi çok kıymetlidir.

Bir tümör, beynin kendisinden kaynaklanmışsa birincil (primer)beyin tümörü olarak isimlendirilir. Bazen kanser beyne akciğer yahut göğüs üzere diğer alanlardan yayılabilir. O vakit bu tip tümörler, ikincil (metastatik) beyin tümörü olarak isimlendirilir. Öbür kanserlerle karşılaştırıldığında beyin tümörleri nispeten az görülmektedir; lakin yerleşimleri ve bazen agresif yapılarından dolayı tehlikeli oldukları düşünülmektedir.

Beyin Tümörlerinin Mümkün Belirtileri
Beyin tümörleri sıklıkla olağan beyin dokusuna atak eder yahut baskı yaparlar ve belirtiler de o basınç nedeniyle ortaya çıkar. Beyin tümörünün yerleşim yerine nazaran şahısta farklı tipte belirtiler oluşabilir.

 • Baş ağrısı, bilhassa: Yakın vakitte başlayan yeni bir ağrı, devamlı bir ağrı, uyanınca daha berbat olan bir ağrı

 • Kusma, bilhassa sabahları daha şiddetliyse

 • Kişilikte yahut davranışta değişiklikler

 • Zihinsel marifetlerde düşüş:

 • Hafıza kaybı

 • Yeni başlayan nöbetler

 • Görme sorunları (çift görüş, azalmış görüş)

 • Duyma kaybı

 • Bir beden alanında his azalması yahut güçsüzlük

 • Konuşma zorlukları

 • Koordinasyonda azalma, sarsaklık

 • Güçsüzlük, uyuşukluk/rehavet, uyanıklığın azalması

 • Dil sorunları, yutma zahmeti, hıçkırıklar

 • Bozulmuş koku duyusu

 • Menopozdan evvel adet kanamalarının kesilmesi

 • Yüz felci

 • Kontrolsüz hareket

 • Gözkapağı düşmesi

 • Sersemlik/kafa karışıklığı, alışılmadık yahut garip davranış

Beynin İşlevsel Coğrafyası
Beynin farklı alanları, farklı işlevleri denetim eder. Beyin tümörünün belirtileri, etkilenen beyin alanına bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

Sol temporal lob:İşitme, görme, koku alma, anlayış, gördüğünü yahut duyduğunu hatırlama, sözleri tanıma, kişilik, davranış ve cinsel davranış.

Beyin sapı:Nefes alıp verme, kalp suratı, sindirim, uyanıklık düzeyi, uyku, terleme, kan basıncı, beden sıcaklığı ve istikrar.

Beyincik:Denge, duruş, kol ve bacakları kapsayan uyum ve refleks hareketler için hafıza.

Sağ temporal lob:İşitme, koku alma, organize olma, görülen yahut işitilene ağırlaşma, müzikal tonların tanınması, müzik sesleri ve konuşma içermeyen bilgi (örneğin, çizimler). Uzun devirli hafıza, kişilik, davranış ve cinsel davranış.

Oksipital lob:Görüleni ve görsel imgeleri net olarak yorumlama. Okuma ve yazma, cisimleri bulma, renkleri tanıma, sözleri tanıma, objeleri çizme ve bir cismin hareket edip etmediğini manaya.

Parietal lob:Görme ve dokunma duyusu. Anlayış için farklı duyulardan giren dataların düzenlenmesi, bedenin duysal denetimi, yazı yazma, matematik ve lisan. Bedenin pozisyonlanması, objelerin tutulması ve işitsel ve işitsel olmayan hafıza.

Frontal lob:Bilinçlilik ve dış uyaranlara yanıtlar üzere yüksek zihinsel fonksiyonlar, kişilik. Yutma, salya, ses çıkarma, çiğneme, yüz tabirleri ve eller, kollar, gövde, kalça, bacaklar ve ayaklar için motor uyum.

Başa dön tuşu