Beyin Kanaması

Beyin kanaması beyin içindeki atar damarlardan birinin yırtılması nedeniyle beyin içine kanama olması demektir. Kanama olduğu vakit da, esnek olmayan bir yapı olan kafatasının içinde bulunan beyin, içine dolan sıvının oluşturduğu basınç altında kalır, ezilir ve buna bağlı olarak çeşitli bulgular ortaya çıkar.

Beyin kanamalarının çeşitleri

  • Epidural ( kafatası ile beyefendisinin en dış zarı olan dura ortasında )

  • Subdural ( dura ile beyin ortasında )

  • Subaraknoid ( beyin zarları ortasına )

  • İntraserebral ( beyin dokusu içine )

EPİDURAL HEMATOM:  Beyefendisinin üzerinde DURAMATER denen bir zar vardır. Bu zarın üstünde bulunan damarlar travma sonucunda kırılan yahut çatlayan kafatası kemiklerinin zedelemesi ile kanama yapabilirler. Oluşan kanama beyin zarı duramater ile kafatası kemikleri ortasında birikir ve beyefendisinin sıkışmasına neden olur. Ameliyat edilmezse beyin mevti husule gelir ve hasta ölür. 

         SUBDURAL HEMATOM: Şiddetli travmalarda beynin üzerindeki damarlarda zedelenebilir. Bu damarlardan sızan kan duramater (Beyin zarı) altında birikerek tekrar beyefendisinin sıkışmasına neden olur. 

SUBARAKNOİD (ANEVRİZMA/BALONCUK) KANAMA. Ayrıyeten beynin üzerini örten çok ince bir zar olan araknoid zarın altına gerçek da kanama olabilir. Bu cins kanamalarında neden damarlarda bulunan anvrizma denilen baloncuklardır

İNTRASEREBRAL HEMATOM: Beyin dokusu içine olan kanamalardır. Genelde hipertansiyonu olan hastalarda yahut ani tansiyon yükselmesine bağlı gelişir. 

    TEDAVİ

Tedavinin maksadı hayatı kurtarmak, bulguları gidermek, kanamanın sebebini ortadan kaldırmak ve istenmeyen durumların gelişmesini önlemektir. Koma tedavisi hastanın uygun durumda yatırılması, hava yolunun açık tutulması, hayat takviyesi sağlanması ve baş içi basıncının azaltılması maksadıyla baş içindeki sıvıyla dolmuş bölgelere ince bir plastik tüpün yerleştirilmesi olarak özetlenebilir.

Cerrahi tedavi çoklukla gereksinim duyulur. Bu  kraniotomi (AÇIK) yoluyla kafatası açılarak kanamanın tipine nazaran zarın üstündeki yahut altındaki yada beyin içindeki kan boşaltılır.

Baloncuk (anevrizma) kanamalarında anevrizmaya klip konulur (açık ameliyat) ya da kasık atardamarlarından biri kullanılarak beynin içine bir koil (yay) gönderilmesi yoluyla yapılan endovasküler teşebbüs aracılığıyla olur. Hangi tip bir ameliyat olacağı anjio sonrası aşikâr olur. Beyin içine oluşan büyük ölçüdeki kanamanın giderilmesi için de cerrahi teşebbüs yapılması gerekebilir.

 

Başa dön tuşu