Balon Sinoplasti Tedavisi

Balon Sinoplasti Tedavisi

Son yıllarda bilhassa tıbbi teknoloji alanında gerçekleşen gelişmeler sonucunda kronik sinüzitin cerrahi tedavisinde, bir yandan ameliyatın muvaffakiyet talihini artırıp daha az travma ile gerçekleştirilmesini sağlarken başka yandan komplikasyon riskini kıymetli ölçüde azaltan teknoloji ve aygıtlar kullanıma sunulmuştur. Bu teknolojik yenilikler içinde en kıymetlilerin biri balon sinoplastidir. Bu teknoloji de kullanımlarına yönelik gereken eğitim ve deneyimin sağlanmasını takiben son derece yararlı olarak inançla kullanılabilmektedir.

Balon Sinoplasti Nedir?

Sinüslerin tıkalı ya da daralmış boşalma kanallarının balon yardımı ile rastgele bir doku kesip çıkartmadan genişletilerek işlevlerinin sağlanmasıdır

Balon sinoplastinin avantajları nedir?

Etkili ve inançlı bir metottur. Komplikasyon ihtimali çok düşük olup balon ile genişletilen drenaj kanallarının (ostiumların) 2 yıl sonunda %98 açık olduğu izlenmiştir.

Minimal invazivdir: teknikte küçük, yumuşak, elastik ekipmanlar kullanılmakta, Kapalı sinüs drenaj kanallarının kibarca açılması sağlanarak çok az doku travması ile sonuca ulaşılmaktadır.

Düşük kanama ölçüsü: birtakım hadiselerde hiç doku çıkartmak gerekmediği için kanama da çok az olmaktadır.

Hızlı güzelleşme: çoğu hasta 24 saatte olağan hayatına dönebilmektedir.

Gelecekte bu bölgede yapılabilecek başka tedavileri engelleyici bir rolü yoktur. Öbür cerrahilerle bir arada ya da ardışık olarak uygulanabilir.

Balon tekniği tüm sinüzitler için bir tahlil müdür?

Balon tekniği sinüzit cerrahisinin yerini büsbütün alan bir teknik olmayıp yeni ve özel bir yardımcı teknolojidir. Bu teknik birinci olarak kullanılmaya başlandığında mevcut ekipmanın özelliklerinden ötürü yalnızca alın, yanak ve sfenoid (kafa içinde en gerideki sinüs) sinüsler için kullanılabilir iken yakın vakitte balon sinoplasti ile etmoid sinüslere de müdahale edebilecek ekipmanlar geliştirilmiştir. Etmoid sinüslere yerleştirilen rezervuarlı balon kateterler yardımı ile sinüslere ulaşılarak sinüs içi ilaç uygulanması yapılabilmektedir. Bugün için nazal poliplerde sinoplasti kullanımı kısıtlı olup bu olaylarda klasik endoskopik cerrahi ile kombine balon tekniği kullanılabildiği üzere yalnızca klasik endoskopik sinüs cerrahisi de tercih edilebilmektedir.

Balon tekniği inançlı midir?

Bugüne kadar yapılan olaylarda hiçbir majör komplikasyon rapor edilmemiştir. Ameliyat sırasında balon kateterlerin sinüs kanallarında uygun yerleşimini sağlamak için skopi aygıtı kullanılması nedeni ile hastaların süreç sırasında X ışını almaları bu teknik için en değerli sorun olarak görülmekteydi. Bu sorunu ortadan kaldırmak üzere ışıklı klavuz tellerin geliştirilmesi ile alın, yanak ve sfenoid sinüslerine skopi kullanılmadan girilebilmenin sağlanması bu sorunu çözmüş oldu.Alın sinüsü rezervuarlı stentleri Balon sinoplasti teknolojisi ile gelen en kıymetli yararlardan birisi bilhassa alın sinüslerinde (frontal sinüs) kullanılan steroidrezervuarlıstentlerin geliştirilmesidir. Alın sinüsü boşalma kanalları öteki sinüslerden farklı olarak sert kemik yapılar ortasında yer almakta ve anatomik yapıya bağlı olarak son derece dar olabilmektedir. Yerleşiminden ötürü ameliyat sonrası takiplerde de gözlenmesi epey sıkıntı olan alın sinüslerine yapılan müdahaleler sonrasında bu dar kanalların güzelleşme dokusu, ödem, kurumuş salgılar ile kapanması az olmayarak hastalığın tekrarlamasına neden olabilmektedir. Balon sinoplasti teknolojisinin bir modülü olan rezervuarlı alın sinüsü stenetleri ameliyat sırasında açılan ya da genişletilen alın sinüsü boşalma kanallarından sinüs içine yerleştirilmekte ve rezervuarına konulan steroidi iki hafta boyunca yavaşça salarak sinüs ağzının tekrar tıkanmasını önlemektedir . Frontal sinüs stentleri balon sinoplastiyi takiben genişleyen frontal sinüs kanalından yerleştirilebildiği üzere endoskopik sinüs cerrahisi sırasında frontal sinüse müdahale edilen durumlarda, bu bölgede düzgünleşme sırasında tıkanıklık oluşmasını önlemek gayesi ile balon ile genişletilme yapılmadan ameliyatta açılan sinüs kanalı yolu ile uygulanabilmektedir. Frontal sinüs stentleri ameliyat sonrası 2-3 haftada yapılan pansumanlarda poliklinik kurallarında çarçabuk çıkartılabilmektedir.

Başa dön tuşu