Doğu Kültüründe Kız Çocuğuna Atfedilen Önemin Ergenlik Dönemindeki Kimlik Karmaşasına Etkisi

Çocuklukta öğrendiğimiz her şey bir gün gelir, erişkin dünyasındaki yeni değerlerle karşılaşır. İşte o günün geldiği dönem ergenlik dönemidir. Eski değerlerlerle yeni değerlerin karşılaştırıldığı, mesleki, cinsel ve sosyal kimliğin tanınarak oturulmaya çalışıldığı sırada yoğun çaba harcanır. Bu yoğun çabanın adı kimlik bocalamasıdır. Kendi kimlik duygumuzu kazanabilmek için, ergenlik döneminde verdiğimiz bu savaş normaldir. Kimi genç bu savaşı sessiz sedasız verir, kimi gençse fırtınalı ama verir. Bu savaş sırasında anne- babalarla toplumla çatışmalara girilir. Bu çatışmalar bazen yoğun ve yıpratıcı, bazende kolay olur. Çünkü genç, anne babadan kopmaya, bağımsızlaşmaya, kendi toplumsal beklentilerini yapılandırmaya çalışmaktadır. Eğer bunu yapmazsa, sağlıklı şekilde erişkinler dünyasına katılamayacaktır.

Kendini kabullenen ve olumlu gören ergenlerin, kendini kabullenmeyen ergenlere göre daha sağlıklı gelişim gösterdikleri görülmektedir. Kimlik karmaşasının ve bu karmaşa sonucunda oluşturulan kimlik duygusunun ergenlik döneminin gelişim sürecinin merkezinde olduğu görülür. Bu sürece eşlik eden en önemli faktörlerden bir tanesi de ailedir.

Annenin çocuğa demokratik davranması çocuk ile olan etkileşimini olumlu etkiler; bunun yanı sıra otoriter davranan ailelerde çocuk ile arada mesafeler oluşacak ve anne baba ilişkisi olumsuz etkilenecektir.

Aşırı koruyucu anne baba tutumuna sahip olan ergenlerin özerkliklerini zedelememeye dikkat edilmelidir. Sağlıklı ailelerin temelinde karşılıklı anlayış ve saygı vardır. Ergene gösterilen koşulsuz saygı ile ergen bu dönemdeki gelişim görevi olan kimlik statülerin olumlu yönde etkilemektedir. Böyle ailelerde ergenler kendini gerçekleştirme gücüne sahip olmakta ve kendi benliklerinin fakında olmaktadır. Ergenlerin yaşamında anne babalarının çok büyük öneme sahip olduğu görülmektedir. Her türlü problemini anne ve babasıyla paylaşabilen çocukların ilerdeki dönemlerde de var olan sorunlarını çözmede daha yetkin oldukları görülmektedir; çünkü̈ bu ergenler anne ve babalarına her koşulda güvenirler. Anne ve babaların çocuk yetiştirme tutumları çocukların sosyalliği acısından çok etkili bir değişkendir (Kulaksızoğlu, 2011). Algılanan ebeveyn tutumları çocukların kendilerini ifade ediş̧ biçiminde etkilidir. 

Doğu kültüründe Kız çocuklarına verilen değerin veya baskının ergenlik döneminde ne gibi durumlara yol açacağı detaylı şekilde anlatılacak ve bunun üzerine bir örnek üzerinden incelenecektir.


Sayfa içeriği sadece bilgilendirme amaçlıdır, tanı ve tedavi için mutlaka doktorunuza başvurunuz.

Başa dön tuşu